Seminar on “Revaluating Ecology in Contemporary Landscape Design” by Meltem Erdem Kaya

Ecology, as a field of science, has become one of the integral part of the planning and design disciplines since mid twenties. Growing awareness of local and global environmental decline gave rise to the appreciation of ecology and its implementation in design and planning works. Different channels have been investigating to understand and discover the interface between ecology and design and to find plausible ways to solve environmental defects. Within interdisciplinary design medium, landscape architecture appears to be the most active agent to engage with environment from different pathways. Today, the modes of this engagement is redefined with respect to the changing nature of contemporary city and new demands which further lead a shift in landscape design theory and praxis. This shift underlies an ecological understanding in which ecology is revaluated by designer’s creative mind sets via investigating, managing and manipulating the ecological knowledge to respond current environmental trend. As a part of this revaluating process, this paper aims to discuss the emergence of “representation” of ecology in landscape design and proposes four broad representation modes; approach, technique, analogy and metaphor by reviewing six high profile landscape design cases. With this respect, review of current discourses on design and ecology and examination of case studies are utilized to frame the research method of the study.

Seminar on “Bridging Food Commons and Planning” by Caner Murat Doğançayır

Emerging trends regarding the food supply for urban consumers trigger growing interest of research and policy in urban and regional planning agenda. Alternative food networks (AFN) in this sense became a far-reaching research strand and policy based tool to cope with emerging trends of food supply. Inclusion of AFN concept and practice in spatial planning theory and practice needs a reconceptualization of urban-rural interactions, basically new socio-spatial relations between food producers and consumers. In this regard, food production-consumption relations (alternative food networks), consumer’s practices and attitudes (prosumerism), new assemblages of food communities (short food supply chains) is considered as our framework. So, alliances between citizens and farmers, will be in our scope to relate the theory and practice. We aim to (i) better understand food production-consumption relations (AFNs) and changing consumer’s practices and attitudes (prosumerism) as new movements of food consumers, (ii) analyze connections between farmer organizations and food communities and and (iii) elaborate urban-rural interactions as the capacity for regional rural development. Depending on these objectives I will explore the emerging local AFN initiatives in Istanbul Metropolitan Region and struggles to maintain short food supply chain between producers in rural regions and urban consumers. I will be presenting the empirical results of a qualitative survey on consumer cooperatives practice, expectations and objectives according to our observations and interviews. Considering dimensions as embeddedness, territoriality and governance arrangements, we will be presenting current strengths these initiatives have been developed until now and possible pathways to lead to local food policy in regional scale.

İTÜ TASARIM ATÖLYESİ – itüTA

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesinin ev sahipliğinde 18-24 Haziran 2018 tarihleri arasında lise öğrencileri için İTÜ TASARIM ATÖLYESİ – itüTA düzenlenmektedir.

itüTA geleceğin mimar, şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı, iç mimar ve peyzaj mimarı adayı gençlere İTÜ Mimarlık Fakültesi içerisindeki eğitim, öğretim ve yaşamı tanıtmayı, onlarla akademisyenleri ve meslek profesyonellerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu atölyede öğrenciler Mimarlık Fakültesi’ndeki bölümleri tanıyacaklar, ortak seminer ve söyleşilerle farklı bakış açıları edinecekler ve tasarım sürecini yakından tanıma imkânı yakalayacaklardır. Atölye öğrencilerin içinde yaşadıkları şehirde mimarlık, planlama ve diğer tasarım alanlarının kent yaşamı ile etkileşimlerini inceleyecekleri “İSTANBUL’UN FOTOĞRAF VE ESKİZLER İLE KEŞFİ: Kente farklı bir bakış” temalı bir gezi ile başlayacaktır. itüTA’nın ana eksenini ise Mimarlık Fakültesi içerisindeki meslek disiplinlerinin tümünü kapsayacak olan ortak atölye çalışması oluşturmaktadır. Öğrenciler bu atölyede deneyimli yürütücülerin öncülüğünde çeşitli tasarım çalışmaları gerçekleştirecekler ve bir haftalık programın sonunda ürünlerini sunma, sergileme ve tartışma imkânı yakalayacaklardır.

Prof. Dr. M. Murat GÜL
İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

Program Yürütücüsü:
Doç. Dr. Hatice Ayataç
Programı Verecek Olan Öğretim Üye ve Yardımcıları
Prof.Dr. L. Figen Gül
Doç. Dr. Hatice Ayataç
Doç.Dr. Ervin Garip
Doç.Dr. Mehmet E. Şalgamcıoğlu
Yrd. Doç.Dr. Deniz Leblebici Başar
Yrd. Doç.Dr. Eren Kürkçüoğlu
Yrd. Doç.Dr. Ethem Gürer
Öğr. Gör. Dr. Melih Bozkurt
Arş. Gör. Sena Semizoğlu
Arş. Gör. Kübra Dolap
Arş. Gör. Özlem Tepeli

http://www.itusem.itu.edu.tr/tasarim-atolyesi

KaydetKaydet