Sergi: “Yöre Planlaması Stüdyosu”

2014-15 Bahar Yarıyılında Doç. Dr. Fatih Terzi koordinatörlüğünde yürütülen ‘Yöre Planlaması Stüdyosu (Proje-4)’ kapsamında hazırlanan öğrenci projeleri 22 Şubat- 7 Mart 2016 tarihleri arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Binası’nda 203 No’lu holde sergilenecektir. Amacı, öğrencilere ‘yöre planlaması teknikleri’ni öğreterek, ‘bir yörenin yakın çevre dinamikleri içinde planlaması ve tasarımına ilişkin alternatifli karar üretme’ konularında ‘bilgi ve beceri değer bileşenleri’nin verilmesi olan projede Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu, Doç. Dr. Kerem Koramaz, Doç. Dr. Ahu Akgün, Doç. Dr. Fatih Terzi, Öğr. Gör. Dr. H. Serdar Kaya, Ar. Gör. Merve Yılmaz, Ar. Gör. Ceyda Sungur, Ar. Gör. Zeynep Özdemir, Ar. Gör. Enver Cenan İnce, Ar. Gör. Fatma Gül Eryıldız görev almıştır.
Sergide, çalışma alanı olarak seçilen Tuzla bölgesinde farklı konseptlerde geliştirilen projeler, 1/2000 ölçekli yöre planları ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projeleri olarak sunulmaktadır.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü

İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında “Şehirlerin kimliğine sahip çıkarak geleceğe aktarmak herkesin ortak hedefi olmalıdır.” dedi.

İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde, planlama mesleğinin, eğitiminin ve araştırma-uygulama çalışmalarının kalitesinin daha da yükseltilmesine yönelik çabaların kesintisiz sürdüğünü ifade eden Ocakçı; Dünya Şehircilik Günü’ne yönelik yayınladığı mesajda şunları aktardı: “Günümüzde, içinde yer aldığımız şehirlerin daha yaşanabilir kılınabilmesi tüm dünya şehirlerinin ortak hedefidir. Bunun için, doğanın sunduğu kaynakları gelecek kuşaklara kalacak şekilde akılcı kullanmak; tarihi ve kültürel çevre değerlerini koruyarak kullanma bilincini geliştirmek; araştırma ve uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararı gözeterek toplumsal yaşama aktarmak; yerel değerleri küresel ölçekte rekabet edebilir düzeye yükseltebilmek, eşitlikçi, yenilikçi yaklaşımlarla yaşamı ve mekânı düzenleyebilmek yönünde şehirlerin geleceğini yönlendirmek gerektiği kavranmalıdır.”

http://www.ekoyapidergisi.org/2729-turkiyenin-ornek-sehir-projeleri-itude-sekilleniyor.html

İTÜ’de Yenilikçi Kent Planları Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor

http://www.arkitera.com/haber/27850/itu-de-yenilikci-kent-planlari-uzerine-calismalar-devam-ediyor

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ocakçı, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında “Şehirlerin kimliğine sahip çıkarak geleceğe aktarmak herkesin ortak hedefi olmalıdır.” dedi. İTÜ’de yürütülen projelere de değinen Prof.Dr. Ocakçı, “İTÜ Eskişehir Kocakır Ekokent Projesi”ne yönelik açıklamalarda bulundu.

İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde, planlama mesleğinin, eğitiminin ve araştırma-uygulama çalışmalarının kalitesinin daha da yükseltilmesine yönelik çabaların kesintisiz sürdüğünü ifade eden Ocakçı; Dünya Şehircilik Günü’ne yönelik yayınladığı mesajda şunları aktardı: “Günümüzde, içinde yer aldığımız şehirlerin daha yaşanabilir kılınabilmesi tüm dünya şehirlerinin ortak hedefidir. Bunun için, doğanın sunduğu kaynakları gelecek kuşaklara kalacak şekilde akılcı kullanmak; tarihi ve kültürel çevre değerlerini koruyarak kullanma bilincini geliştirmek; araştırma ve uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararı gözeterek toplumsal yaşama aktarmak; yerel değerleri küresel ölçekte rekabet edebilir düzeye yükseltebilmek, eşitlikçi, yenilikçi yaklaşımlarla yaşamı ve mekânı düzenleyebilmek yönünde şehirlerin geleceğini yönlendirmek gerektiği kavranmalıdır.”

“Şehirlerin geleceği, kimliğinin korunmasına bağlıdır.”
Ocakçı, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak tüm ölçeklerde, yerleşim yerlerine sürdürülebilir yaşam kültürünün kazandırılması ile ekolojik ve kendine özgü kimliği olan estetik şehirlerin oluşturulmasına bilimsel ve akademik açıdan katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla yapılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Ekolojik Yerleşme Birimi Standardı Geliştirilmesi ve Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Kocakır Mevkiinde Pilot Uygulama Yapılmasına İlişkin Ortak Hizmet Uygulaması Protokolü” hakkında bilgi veren Ocakçı, Türkiye’nin ilk “süperkent”inin İTÜ’de projelendirildiğini belirtti.

Süper Kent projesinin detaylarını aktaran Prof.Dr. Ocakçı, “Mimarlık Bölümümüzden öğretim üyesi Prof.Dr. Zerrin Yılmaz ile birlikte ekibimin üstlendiği proje, 23 Nisan 2016 tarihinde, Antalya’da düzenlenen EXPO 2016 kapsamında “Tarih, Biyo-çeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Şehirler” teması altında örnek proje olarak sunuldu. Şehircilikte yeni bir yaklaşımın ortaya konulduğu çalışmada, Eskişehir’in Kocakır Mevkii rezerv alanında, malzeme ölçeğinden bina ve yerleşme ölçeğine kadar tüm ölçeklerde yerleşmenin altyapı sistemleri dahil, karbon salınımın azaltılması, ekolojik iç ve dış yaşam alanları oluşturulması için tasarım stratejileri geliştirildi. Bu stratejiler doğrultusunda Kocakır’ın; enerjide sıfır karbon salınımı yapan, yüksek karbon yutak potansiyelli alanlar sunan, bölgedeki kaynakları kullanan, ihtiyacını kendi üreten ve atıkları bölge içinde kullanarak sıfır atıklı bir kent olarak, ulusal ekolojik yerleşme standart altyapısına temel oluşturmak üzere tüm detayları ile tasarlandı. Sıfır enerji, sıfır atık ve kendi kendine yeten, ekolojik şehir tasarlamaya devam edeceğiz ” diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Buluşmaları 2016 Öğrenci (Video) Atölyesi

Her yıl geleneksel olarak TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından ortak olarak düzenlenen İstanbul Buluşmaları bu yıl 10. kez düzenlenmiştir. MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde 13 Nisan 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilen İstanbul Buluşmaları etkinliğinin bu yılki teması “İstanbul’u Paylaşmak”. Bu kapsamda İmre Azem yürütücülüğünde bir video atölyesi öğrenciler için düzenlenmiştir.

Çarşamba Seminerleri: İstanbul Planlama Okullarının 2000’li Yıllarla İmtihanı

Çarşamba Seminerleri’nde Akademinin Kent Gündemi Çalışma Grubu olarak, “İstanbul Planlama Okullarının 2000’li Yıllarla İmtihanı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdik.

“İstanbul Buluşmaları 2015: 2000’li yıllarda İstanbul’da birlikte yaşam” kapsamında, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi koordinasyonunda, İTÜ, MSGSÜ ve YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden öğretim elemanlarının katılımıyla oluşturulan Akademik Kent Gündemi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “İstanbul planlama okullarının 2000’li yıllarla imtihanı” başlıklı sunuşun tanıtım metni şöyle: “İstanbul planlama okullarının 2000’li yıllarla imtihanı” çalışmasının amacı, İstanbul’da 2000’li yıllarda değişen ekonomik-siyasal ve mekânsal paradigma çerçevesinde İstanbul planlama okullarının, gündemi takip etme ve gündem yaratma becerisinin sorgulanmasıdır. Bu amaç çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde 2000-2015 yılları arasında yapılan lisansüstü tezleri, bilimsel araştırma projeleri ve döner sermaye projelerine yönelik veriler derlenerek bir veri tabanı oluşturulmuştur. Kent gündeminin takibi ise, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin bu zaman aralığında düzenlemiş olduğu etkinlikler, yaptığı basın açıklamaları ve açtığı dava konuları üzerinden yapılmıştır. Veri tabanının sorgulanmasında yöntem olarak, ilişkisel haritalama tekniği ve bunu görselleştirmek için ise bir web platformu olan “Graph Commons” arayüzü kullanılmıştır. Bu arayüz sayesinde, araştırmalarda vurgulanan konuların, kavramların ve araştırmalara konu olan örnek çalışma alanlarının yıllara göre değişimi saptanmış; bunlar arasındaki ilişkisellik ortaya çıkarılmıştır. Ek olarak, hangi konuların hangi çalışma alanlarında yoğunlaştığı, hangi kavramların beraber ele alındığı, hangi yıllarda hangi tür araştırma konularının ağırlık kazandığı ortaya konmuş; bunların kent gündemi ile olan paralelliği irdelenmiştir.”

İTÜ Ekibi: Zeynep Günay, Ebru Kurt, Aslı Ulubaş

Silk Road to Peace

Jorg Ostrowski, Beijing’den İstanbul’a Marco Polo’nun rotasının izini sürdüğü “Silk Road to Peace” projesinin bulgularını paylaşmak üzere, 22 Haziran Pazartesi saat 16.00’da İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 136 no’lu derslikte bir seminer verecek.

En İyi Poster Ödülü, “Does Urban Planning Education Deal With Risks?”

15-17 Haziran 2015 tarihleri arasında Maastricht-Hollanda’da düzenlenen 24. Society for Risk Analysis (SRA) – Europe Konferansında, katılımcıların oyları sonucunda belirlenen En İyi Poster Ödülünü “Does Urban Planning Education Deal With Risks?” çalışmalarıyla Handan Kaplan (ŞBP, 3. sınıf öğrencisi), Nergiz Kaykı (ŞBP, 3.sınıf öğrencisi), Yasin Sezer Türk (ŞBP, 3.sınıf öğrencisi), Yücel Torun (Afet Yönetimi Y.Lisans öğrencisi, Ar.Gör.) ve Seda Kundak (ŞBP, Doç.Dr.) almıştır.

İSTANBUL BULUŞMALARI 2015, “2000’li Yıllarda İstanbul’da Birlikte Yaşam”

2007 yılından itibaren her yıl belirli temalar çerçevesinde İstanbul gündemini takip etmeyi hedefleyen İstanbul Buluşmaları etkinliğinin 9. su bu sene 17 Nisan 2015 tarihlerinde“2000’li Yıllarda İstanbul’da Birlikte Yaşam” başlığıyla İstanbul Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde Taşkışla Binası Nezih Eldem Konferans Salonu’nda gerçekleşecektir.

2000’li yıllarda en çok zarar gören değerlerimizden olan “birlikte yaşam” kültürümüzü İstanbul özelinde hem mekânsal hem de sosyal boyutlarıyla ele almayı hedefliyoruz. Tema kapsamında buluşmanın ilk oturumda 2000’li yıllarda İstanbul’daki Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin İstanbul’a dair yaptığı çalışmaları özetleyen, geçmişe dair bir hatırlama niteliği taşıyan çerçeve sunuşlar yer alacaktır. Çerçeve sunuşlardan sonraki iki oturumda ise, birlikte yaşama sorunsalımızı ortaya koymamıza yardımcı olacak; kentsel dönüşüm, kent ekonomisi, ekoloji, uluslararası göç, mülteciler/sığınmacılar, ayrışma ve katılım konuları tartışılacaktır. Takip eden bölümde, İstanbul’da birlikte yaşam tahayyüllerimizi tartışacağımız “forum” ile etkinlik devam edecektir.

“İstanbul Buluşmaları 2015” etkinliğine ilişkin program ve afiş aşağıda yer almakta olup, katılımınızdan ve etkinliğimizi sizlerle birlikte gerçekleştirmekten memnuniyet duyacağımızı içtenlikle belirtiriz.

Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar

Bahar Bayhan, 9 Mart 2015

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Kentsel Tasarım ve Planlama Çalışma Grubu tarafından “Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar” konulu panel 10 Mart 2015 Salı günü İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Yerleşkesi’nde yapılacak.

Etkinlikte, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde kentsel dönüşümün tüm boyutlarıyla ele alınacağı panelde tasarım yaklaşımları ve uygulama deneyimleri, yasal düzenlemeler, kentsel tasarım konuları tartışılacak. İstanbul’un şehircilik açısından önemli uygulamalarından olan kentsel dönüşüm; planlama, tasarım, hukuki, katılım, ekonomik, değerleme, yönetimsel tüm boyutlarıyla konuşulacak.

PROGRAM
9.00 – 9.30 Kayıt
9.30 – 10.00 Açılış Konuşmaları
Prof.Dr. Mehmet Ocakçı, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Sinan Mert Şener, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Rektörü

1. OTURUM
Prof.Dr. Nuran Zeren Gülersoy, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım ve Planlama Çalışma Grubu Başkanı (Oturum başkanı)
Vedad Gürgen, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü
Süleyman Karalı, İBB Kentsel Dönüşüm Müdürü
Nazmi Durbakayım, İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı
Öğr.Gör. Tayfun Kahraman, TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Başkanı

12.30-14.00 Öğle Arası

2. OTURUM
Prof.Dr. Mehmet Ocakçı (Oturum başkanı)
Yavuz Erdal Kayapınar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlama Genel Müdürü Hasan
Tahsin Usta, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Belediye Başkanı
Ünal Basın, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgül Mahallesi Muhtarı
A.Faruk Göksu, Kentsel Strateji Ltd. Şti. Kurucu Ortağı Fatih Tosun, TSKB Genel Müdür
Y.Doç.Dr. Engin E. Eyüboğlu, ITÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü