Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 28
Genel  › Hoşgeldiniz
Hoşgeldiniz
 İ.T.Ü.Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü olarak içinde yaşadığımız çevreleri, yerleşmeleri, şehirleri daha yaşanabilir kılmayı amaçlıyoruz.
Bunu yaparken doğanın bize sunduğu kaynakları gelecek kuşaklara da kalacak şekilde akılcı kullanmayı, kültürel mirası ve tarihi değerleri korumayı, eşitlikçi ve hoşgörülü olmayı ilke edindik.
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünün misyonu bu ilkeleri benimsemiş, birey ve toplumların mutlu olacağı çevreleri planlama ve tasarlama becerisine sahip, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, farklı disiplinlerle ekip içinde çalışabilen, liderlik niteliklerine sahip, sözlü ve yazılı ikna yeteneği gelişmiş, entelektüel, yeniliklere açık, aydın plancılar yetiştirmektir.
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, 1983-1984 öğretim yılından bu yana Türkiye’deki en geniş öğretim kadrosu ile hizmet vermekte; her yıl ÖSS sınavı ile 50-60 civarında lisans öğrencisi kabul etmektedir.
Mesleğini yabancı dilde de uygulayabilen Şehir Plancıları yetiştirebilmek için 1997 yılından bu yana öğretim planındaki derslerin %30’u İngilizce olarak verilmektedir. Program zorunlu, seçmeli ve proje derslerinden oluşmaktadır. 2010 -2011 öğretim yılından itibaren %100 İgilizce öğretim başlamış bulunmaktadır.
Toplam ders sayısı 52’dir. Bunların 10 adedi seçmeli 42 adedi zorunlu derslerdir. Derslerin toplam kredisi 152.5 dir. Öğretim planı Mimarlık Fakültesi içinde özellikle Mimarlık Bölümü ile çift anadal yapmayı kolaylaştıracak biçimde düzenlenmiştir.
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü mezunları, Şehir Plancısı olarak gerek özel ve gerekse kamu sektöründe kentsel ve kırsal alanlarda çalışabilmektedir. Şehir Plancıları kamu sektöründe kamunun en üst düzeyinden (DPT ve Bakanlıklar gibi) en küçük belediyelere kadar değişik kademelerde görev almaktadırlar. Gelişme politika ve stratejilerinin belirlenmesi, toplumsal gelişmenin yönlendirilmesi gibi üst düzey kararlardan, metropoliten alanların planlanması, ya da küçük kırsal yerleşim merkezlerinin geliştirilmesi gibi konu alanlarında çalışırlar.
Özel sektörde plancılar kendi planlama bürolarında planlama çalışması yapabilecekleri gibi, gayrımenkul geliştirme kurumları, bankalar, sanayi kuruluşları, toplu konut kuruluşları, yatırım firmalarında da plancı olarak görev yapmaktadırlar.
2001 - 2002 Akademik yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Y. Lisans ve Doktora Programlarımız yeniden yapılandırılmıştır. yeni durumda Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünün İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü içinde Şehir Planlama ve Bölge Planlama yüksek lisans programları ile Şehir ve Bölge Planlama Doktora programı bulunmaktadır. Ayrıca, Mimarlık Fakültesi içinde Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile ortak olarak yürütülen disiplinlerarası Kentsel Tasarım programı 2002 - 2003 öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Her programa 20 Yüksek Lisans ve 5 doktora öğrencisi kontenjanı bulunmakta ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İnşaat Mühendisliği, Jeodezi, İstatistik, Coğrafya, Ekonomi, Sosyoloji gibi disiplin alanlarından öğrenci kabul edilmektedir.