Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı 2. Kentsel Morfoloji Sempozyumu

Sempozyumun 1. günü; İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gül, Marmara Belediyeler Birliği Şehir Planlama Koordinatörü Ezgi Küçük ve Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Başkanı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Yürütücüsü Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat’ın açılış konuşmalarının ardından, 1. Özel Oturum kapsamında Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat tarafından gerçekleştirilen “İstanbul Tarihi Yarımada’nın Morfogenetik Yapısı ve Değişim Süreci” ve Prof. Dr. Cânâ Bilsel tarafından gerçekleştirilen “Kentsel Mekânların Yeniden Üretiminde Kentsel Morfoloji Yaklaşımı: Paris Örneği” başlıklı sunuşları ile başladı.

Özel oturumun ardından, “Kentsel Büyüme ve Çeper Kuşaklar” teması çerçevesinde ilk oturum ve kentsel kuşak alanları, makroform değişimi ve tarihsel süreç kapsamında kentsel büyüme-gelişme konularına odaklanan ve kentsel morfoloji çalışma alanının farklı boyutlarına, yaklaşım ve ekollerine dikkat çeken sunuşlar gerçekleşti. Öğle yemeği arasından sonra ise “Morfolojik Yapı Değişimi: Kuram ve Teknikler”, “Kentsel Morfoloji ve Planlama-Mimarlık-Tasarım”, “Kentsel Dönüşüm ve Yenileme” ve “Morfoloji Okulları, Analiz Teknikleri ve Sayısal Yöntemler” temaları kapsamında iki ayrı paralel oturum – 15 bildiri sunuşu gerçekleşti ve soru-cevaplar ile sempozyumun ilk günü verimli bir biçimde tamamlandı.

Daha fazla bilgi için lütfen Facebook sayfamızı takip ediniz.

Horizon 2020 tarafından fonlanan Trans-making projesi kapsamında gerçekleşen “Kamusalı Yapmak / Public in the Making”

Doç. Dr. Zeynep Günay’ın da ekibinde bulunduğu Horizon 2020 tarafından fonlanan Trans-making projesi kapsamında gerçekleşen “Kamusalı Yapmak / Public in the Making” (18-20 Ekim) herkesi, birlikte kurabileceğimiz bir kamusal alanın imkanlarını tartışmaya çağırıyor.

ITÜ Taşkışla, santralistanbul, Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) ve MSGSU Fındıklı kampüsünde gerçeklesecek 13 panel, 3 ana tema konuşması, 2 yürüyüş ve 5 atölyeden oluşan program, herkese açık kolektif aksam yemeği ve mekan ziyaretleri ile zenginleşecek, Roma Bostanı’na ziyaret ile son bulacak. Horizons 2020 tarafından fonlanan Trans-making projesi (https://trans-making.eu/) kapsamında gerçekleşen “Kamusalı Yapmak / Public in the Making” Türkiye ortakları İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi), İzmir Ekonomi Üniversitesi ve BIS tarafından Bilgi Sanat ve Kültür Yönetimi – ART, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tasarim Atolyesi Kadikoy, Avrupa Kültür Derneği, AICA Türkiye, Herkes İçin Mimarlık, PASAJist, Sokak Bizim, Kent ve Çocuk Komşu Kafe Collective ve Roma Bostani işbirliğiyle düzenleniyor, amberPlatform tarafından koordine ediliyor.

Public in the Making is a conference-gathering(18-20 October) that seeks to invite the discussion of the possibilities of a public sphere we have not yet built but may well do. Public in the Making includes 13 panels, 3 keynotes, 2 walks and 5 workshops and institutional presentations. The busy program is further enriched by a open-to-all dinner and on-site visits. The Panels and workshops will take place at ITU’s Taskısla campus, santralistanbul (Bilgi University), Design Atelier Kadıköy (TAK) and Mimar Sinan Arts University Fındıklı campus. The event will conclude with a visit to the Roma Garden in Cihangir on the evening of 20 October 2018.
This event is part of the “trans-making” (https://trans-making.eu/) project, which is supported by the EU’s Horizon 2020 program. The project’s Turkish partners Istanbul Technical University, Izmir University of Economics and BIS coordinated it in close collaboration with Istanbul Bilgi University. Mimar Sinan Fine Arts University, Design Atelier Kadıköy (TAK), European Cultural Association, AICA, Architecture for All, PASAJ, Street Belongs to Us Association, City and Children, Roma Garden and Komsu (Neighbour) Cafe Collective. BIS is in charge of the general coordination.

Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu Öğrenci Çalıştayı

“Göç-Mekan-Siyaset” başlığıyla, 7-8-9 Kasım 2018 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu kapsamında bir öğrenci çalıştayı gerçekleştirilecektir.
3-4-5-6-7 Kasım 2018 tarihlerinde, Basmane yerleşimini odağa alan çalıştay, bölgedeki farklı göç bağlamlarını ve göçün mekânsal izlerini tartışmaya açmak ve elde edilecek nihai ürünleri 8 Kasım Perşembe günü Kolokyum programı dahilindeki Öğrenci Paneli oturumunda sunmayı hedeflemektedir.

Çalıştay kapsamında Basmane`deçalıştay için belirlenmiş alanda teknik gezi ve alana ilişkin farklı kurum ve kuruluşlardan bilgilerin paylaşılacağı söyleşiler planlanmaktadır. Çalıştayın geri kalan kısmı, Basmane bölgesinde konu kapsamında yürütülecek atölye çalışması ile birlikte ilerleyecektir.

Çalıştayda yer almak isteyen planlama öğrencilerinin, çalıştayla ilgili beklentilerini ve varsa geçmişte katıldığı Oda etkinliklerini içeren başvuru formunu, 22 Ekim Pazartesi günü, saat 18:00`e kadar spoizmir@spo.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

İlgili facebook sayfası.

Prof. Karl Stocker, ‘the Power of Design’

9 Ekim Salı 12.00-13.30 saatleri arasında 126 nolu salonda Prof. Karl Stocker (University of Graz) ‘the Power of Design’ başlıklı, UNESCO Tasarım Şehirleri Ağına dahil olmuş 7 tasarım şehrinin deneyimlerini, yerel ve uluslararası ölçekte UNESCO ağı ile ilişki kuran/kuracak olan üniversiteler için olasıklar ve işbirlikleri odağında aktaracağı bir konuşma yapacaktır.
Katılımınızı bekliyoruz.

MBB Şehir Konuşmaları: Giuseppe Strappa

Değerli Araştırmacılar,
II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu kapsamında 02.10.2018 Cuma günü (saat 09:00) Özel Oturum’da “Urban Morphology Following the Muratori Tradition” başlıklı sunuşunu gerçekleştirecek olan Giuseppe Strappa, sempozyumu takiben Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi tarafından düzenlenen Şehir Konuşmaları kapsamında 03.10.2018 Cumartesi günü (saat 14:00) “The Ancient City as a Text: Reading Rome as a Matter in Transformation / Bir Metin Olarak Antik Kent: Roma’nın Dönüşümünü Okumakbaşlıklı bir seminer gerçekleştirecektir.

Seminer ile ilgili duyuru ve kayıt bilgilerine Marmara Belediyeler Birliği’nin web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Şehir Konuşmaları Afiş - Romanın dönüşümü-01

İstanbul Buluşmaları: “Ekolojik Kriz Ortamında İstanbul’da Gündem, Söylem, Eylem”

2007 yılından itibaren her yıl belirli temalar çerçevesinde İstanbul gündemini takip etmeyi hedefleyen İstanbul Buluşmaları etkinliğinin on ikincisi 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde “Ekolojik Kriz Ortamında İstanbul’da Gündem, Söylem, Eylem” başlığıyla İTÜ Taşkışla Kampüsü Nezih Eldem Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Bu seneki İstanbul Buluşmaları, çözüm bekleyen en acil sorunlarımızdan biri olan ancak küresel ve ulusal gündem içinde kendisine ön sıralarda yer bulamayan ekolojik kriz ve küresel iklim değişikliği meselesine odaklanıyor. İstanbul perspektifi ile bakılınca, odağa alınan konu yerel gündem ile ilişkileniyor; göç ve mültecilikten büyük projelere, yerel demokrasi ve politikadan medyaya, sokak, park ve bostanlara kadar bütün yerel konu başlıkları küresele eklemleniyor. Bu seneki buluşmada, küresel iklim değişikliğine İstanbul’dan verilen cevapları gündeme getiriyoruz. Ayrıntılarını ekteki etkinlik programında göreceğiniz üzere; üç ana başlık altında yerel ve küresel gündemin birbirleri ile nasıl ilişkilendiğini tartışacağız. Bu tartışmayı yaparken alışılagelmiş konuşmacı-dinleyici ikileminden uzaklaşarak her konuda yapılacak çerçeve sunuşların ardından siz dinleyenlerin de konuşmacı olacağı, ilgili konuda okuyan, araştıran, söylem ve eylem üreten katılımcılarımızın da deneyimlerini ve görüşlerini aktarmasını talep edeceğiz.

İstanbul Buluşmaları 2018 etkinliğine ilişkin program, tema metni ve afiş etkinlik sayfasında olup, Katılımınızdan ve etkinliğimizi sizlerle birlikte gerçekleştirmekten memnuniyet duyacağımızı içtenlikle belirtiriz.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu adına,

TMMOB Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi

Istanbul Screening

2017-2018 Akademik Yılında Zeynep Gunay, Görsev Argın ve Ozge Celik yürütücülüğünde verilen Urban Renewal dersi kapsamında öğrencilerimiz Manohur Chand Poonyth, Furkan Öksüz, Burcu Kısacık, tarafından hazırlanan kısa filmlerin de yer aldığı etkinliğe katılımınızı dileriz.

🎥⬇️ ISTANBUL SCREENING ⬇️🎥
MegaCities-ShortDocs

This is an invitation to the screening of the best short documentary films from the edition 4 of the MegaCities-ShortDocs Citizen Film Festival.
On screen: short films showing major issues and great initiatives from Istanbul and all around the world.
With the exceptional presence of filmmakers from the ITU Faculty of Architecture, MC-SD staff members and members from Small Projects Istanbul (Help refugees rebuild their lives).
Come and learn more about the festival!

26th of September at 15:30
ITU Faculty of Architecture
Harbiye Mahallesi, Taşkışla Cad., 34437 Şişli/İstanbul
Room 109

Tickets: https://www.eventbrite.fr/e/billets-istanbul-screening-50214822887

——————————————————–

Gösterme

Bu sene 4.sü düzenlenen MegaCities ShortDocs Citizen Film Festivali kapsamında en iyi kısa filmler gösterimine davetlisiniz.
Gösterimde İstanbul ve dünyanın dört bir yanından büyük çaplı sorun ve girişimlerin konu edildiği kısa filmler sunulacaktır.
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, MC-SD kadrosu ve Small Projects İstanbul ekibinden film yapımcılarının özel katılımıyla gösterim gerçekleşecektir. (Small Projects İstanbul, göçmenlerin hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan bir projedir.)

Festival hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bize katılın!

26 Eylül 15:30
İTÜ Mimarlık Fakültesi
Harbiye Mahallesi, Taşkışla Cad., 34437 Şişli/İstanbul
109 nolu Salon

https://www.eventbrite.fr/e/billets-istanbul-screening-50214822887

Uluslararası Workshop, “Industrial Heritage and Regional Revival”

Zeynep Günay, 22-27 Temmuz 2018 tarihlerinde Xi’An kentinde Young Planning Professionals’ Workshop düzenledi. “Industrial Heritage and Regional Revival” temalı workshop, ISOCARP, Urban Planning Society of China, Youth Work Committee of the Urban Planning Society of China ve Xi’an Urban Planning & Design Institute işbirliği ile gerçekleştirildi. 5 uluslararası uzman tarafından katkı sağlanan workshop’a 24 genç profesyonel katıldı. Workshop, Old Steelworks Factory Creative Park’da düzenlenen sunum, sergi ve tören ile sonlandırıldı.

Çalıştay, “Global Future Cities”

Zeynep Gunay, Eda Beyazit ve Kerem Arslanli, mezunumuz Ulas Akin’in da local city specialist olarak yer aldığı UN-Habitat ve UK Foreign and Common Wealth Office tarafından yürütülen dünyanın 19 kentini odak alan Global Future Cities Programı’nın 6 Ağustos günü gerçekleştirilen ilk İstanbul Çalıştayına katıldı.

6