Prof. Dr. Handan Türkoğlu, “Sağlıklı İnsanlar ve Sağlıklı Mekanlar Çalıştayı”

Sağlıklı Kentler Birliği’nin üyesi olduğu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın Sağlıklı İnsanlar ve Sağlıklı Mekanlar başlıklı çalıştayı İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da 27-28 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleşti. Türkiye’yi İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi ve Birlik Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu ile Sağlıklı Kentler Birliğinden Çevre Mühendisi Furkan Yurtseven temsil ettiler.
http://www.skb.gov.tr/saglikli-insanlar-saglikli-mekanlar-…/

Prof. Dr. Handan Türkoğlu, “Sürdürülebilirlik V+FAZLASI”

VitrA’nın tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik temaları etrafında, farklı mesleklerden 9 konuşmacının yedi buçuk dakikalık konuşmalarından oluşan V+FAZLASI etkinliği 2 Ekim’de Ankara CerModern’de gerçekleşti. Sürdürülebilirlik V+FAZLASI bölümünün “Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Yaşam Kalitesi” başlıklı ilk sunumunu yapan İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nden Handan Türkoğlu, sürdürülebilirlik kavramını Türkiye’de yıllardır yürüttüğü saha araştırması çalışmalarının çıktıları üzerinden anlattı.
http://galeri3.arkitera.com/…/2017/ekim/v-fazlasi/3.jpg.jpeg

Doç. Dr. Zeynep Günay ISOCARP Başkan Yardımcısı

Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Zeynep Günay, International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) -Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği’nin Yönetim Kurulu seçimlerinde üç yıl süreyle görev yapmak üzere başkan yardımcılığına seçildi.

http://www.itu.edu.tr/haberler/2017/09/27/doc-dr-zeynep-gunay-isocarp-baskan-yardimciligina-secildi

Öğretim üyemiz, Genç Profesyonel Planlamacılar Programından sorumlu başkan yardımcısı göreviyle “Genç Planlama Profesyonelleri ve Yoğun Eğitim Programlarını” yönetecek.

“Knowledge for Better Cities” (Daha İyi Kentler için Birikim) mottosu ile 50 yıldır planlamaya yön veren ISOCARP, plancıların uluslararası düzeyde en önemli sivil toplum örgütü olmanın yanı sıra gençliğe ve gençlik programlarına verdiği önem ile de özel bir konumda.

Uluslararası arenada Üniversitemizi başarı ile temsil eden değerli hocamızı kutluyor, İTÜ’lü olmanın farkını ortaya koyan nice çalışmalara imza atması temennisiyle başarılarının devamını diliyoruz.

Doç. Dr. Zeynep Günay, European Union Prize for Culture Heritage/Europa Nostra Awards (2004 ) Emerald Literati Network Awards for Excellence: (2012) Gerd Albers Award (2015) ve İTÜ Akademik Başarı 2015 / Teşekkür Plaketi gibi ödüllerin sahibidir.

ISOCARP HAKKINDA

ISOCARP küresel plancı ağı yaratmak üzere 1965 yılında Hollanda’da kuruldu. Günümüzde 80 ülkeden yaklaşık 650 bireysel üyesi ve bunun yanında 36 kurumsal üyesi bulunuyor. Farklı ülkelerden plancılar arasında bir paylaşım platformu yaratarak planlama pratiğinin geliştirilmesi, planlama konusunda araştırmaların teşvik edilmesi, planlama eğitiminin iyileştirilmesi, planlama konusunda farkındalığın yaratılması, planlamanın uluslararası, ulusal ve yerel paydaşları arasında iletişimin sağlanması hedefleri arasındadır. Bu hedefleri gerçekleştirmek üzere yıllık kongreler, sergiler, genç plancı atölyeleri ve yarışmalar düzenleyerek, planlama politikaları, uygulamaları ve yöntemleri üzerine yayınlar yapılarak, danışmanlık hizmeti sunuluyor. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UNHCS/UN-HABITAT) ve Avrupa Konseyi tarafından tanınmış bir sivil toplum örgütü olan ISOCARP, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nun resmi danışmanı konumundadır.

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması’nda öğretim üyemize ödül

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenen Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması’nda Mimarlık Fakültemiz öğretim üyeleri Öğr. Gör. Dr. Serdar Kaya, Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya ve Y. Doç. Dr. Başak Demireş Özkul, öğrenci ve mezunlarımız Elif Serdar, Ezgi Güler, Gökçe Şahin, Ömür Sözer ve Mine Çiçek’in yer aldığı ekip eşdeğer birincilik ödülünü aldılar. Ayrıca, aynı yarışmada Öğr. Gör. Dr. Deniz Aslan’nın danışmanlığında öğrenci ve mezunlarımız Cansu Güreser, İbrahim Tolga Han ve Elif Sarpaşar’ın yer aldığı ekip diğer eşdeğer birincilik ödülünün sahibi oldular. Ödül alan öğretim elemanlarımızı, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı kutluyoruz.