Horizon 2020 tarafından fonlanan Trans-making projesi kapsamında gerçekleşen “Kamusalı Yapmak / Public in the Making”

Doç. Dr. Zeynep Günay’ın da ekibinde bulunduğu Horizon 2020 tarafından fonlanan Trans-making projesi kapsamında gerçekleşen “Kamusalı Yapmak / Public in the Making” (18-20 Ekim) herkesi, birlikte kurabileceğimiz bir kamusal alanın imkanlarını tartışmaya çağırıyor.

ITÜ Taşkışla, santralistanbul, Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) ve MSGSU Fındıklı kampüsünde gerçeklesecek 13 panel, 3 ana tema konuşması, 2 yürüyüş ve 5 atölyeden oluşan program, herkese açık kolektif aksam yemeği ve mekan ziyaretleri ile zenginleşecek, Roma Bostanı’na ziyaret ile son bulacak. Horizons 2020 tarafından fonlanan Trans-making projesi (https://trans-making.eu/) kapsamında gerçekleşen “Kamusalı Yapmak / Public in the Making” Türkiye ortakları İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi), İzmir Ekonomi Üniversitesi ve BIS tarafından Bilgi Sanat ve Kültür Yönetimi – ART, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tasarim Atolyesi Kadikoy, Avrupa Kültür Derneği, AICA Türkiye, Herkes İçin Mimarlık, PASAJist, Sokak Bizim, Kent ve Çocuk Komşu Kafe Collective ve Roma Bostani işbirliğiyle düzenleniyor, amberPlatform tarafından koordine ediliyor.

Public in the Making is a conference-gathering(18-20 October) that seeks to invite the discussion of the possibilities of a public sphere we have not yet built but may well do. Public in the Making includes 13 panels, 3 keynotes, 2 walks and 5 workshops and institutional presentations. The busy program is further enriched by a open-to-all dinner and on-site visits. The Panels and workshops will take place at ITU’s Taskısla campus, santralistanbul (Bilgi University), Design Atelier Kadıköy (TAK) and Mimar Sinan Arts University Fındıklı campus. The event will conclude with a visit to the Roma Garden in Cihangir on the evening of 20 October 2018.
This event is part of the “trans-making” (https://trans-making.eu/) project, which is supported by the EU’s Horizon 2020 program. The project’s Turkish partners Istanbul Technical University, Izmir University of Economics and BIS coordinated it in close collaboration with Istanbul Bilgi University. Mimar Sinan Fine Arts University, Design Atelier Kadıköy (TAK), European Cultural Association, AICA, Architecture for All, PASAJ, Street Belongs to Us Association, City and Children, Roma Garden and Komsu (Neighbour) Cafe Collective. BIS is in charge of the general coordination.

İstanbul Buluşmaları: “Ekolojik Kriz Ortamında İstanbul’da Gündem, Söylem, Eylem”

2007 yılından itibaren her yıl belirli temalar çerçevesinde İstanbul gündemini takip etmeyi hedefleyen İstanbul Buluşmaları etkinliğinin on ikincisi 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde “Ekolojik Kriz Ortamında İstanbul’da Gündem, Söylem, Eylem” başlığıyla İTÜ Taşkışla Kampüsü Nezih Eldem Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Bu seneki İstanbul Buluşmaları, çözüm bekleyen en acil sorunlarımızdan biri olan ancak küresel ve ulusal gündem içinde kendisine ön sıralarda yer bulamayan ekolojik kriz ve küresel iklim değişikliği meselesine odaklanıyor. İstanbul perspektifi ile bakılınca, odağa alınan konu yerel gündem ile ilişkileniyor; göç ve mültecilikten büyük projelere, yerel demokrasi ve politikadan medyaya, sokak, park ve bostanlara kadar bütün yerel konu başlıkları küresele eklemleniyor. Bu seneki buluşmada, küresel iklim değişikliğine İstanbul’dan verilen cevapları gündeme getiriyoruz. Ayrıntılarını ekteki etkinlik programında göreceğiniz üzere; üç ana başlık altında yerel ve küresel gündemin birbirleri ile nasıl ilişkilendiğini tartışacağız. Bu tartışmayı yaparken alışılagelmiş konuşmacı-dinleyici ikileminden uzaklaşarak her konuda yapılacak çerçeve sunuşların ardından siz dinleyenlerin de konuşmacı olacağı, ilgili konuda okuyan, araştıran, söylem ve eylem üreten katılımcılarımızın da deneyimlerini ve görüşlerini aktarmasını talep edeceğiz.

İstanbul Buluşmaları 2018 etkinliğine ilişkin program, tema metni ve afiş etkinlik sayfasında olup, Katılımınızdan ve etkinliğimizi sizlerle birlikte gerçekleştirmekten memnuniyet duyacağımızı içtenlikle belirtiriz.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu adına,

TMMOB Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi

Doç.Dr. Seda Kundak, Society for Risk Analysis-Europe

Doç.Dr. Seda Kundak’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Society for Risk Analysis-Europe’un yıllık kongresi Östersund-İsveç’te başladı. Bilimsel sunumların yansıra, SRA-Europe üyelerinin katıldığı Genel Kurul toplantısında risk analizi konularında bölgesel organizasyonların ve genç araştırmacıların desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı. Konferans kapsamında, Doç.Dr. Seda Kundak, yürütücülüğünü yapmakta olduğu “Afet Lojistiğinin Mekansal Hiyerarşik Yapılanması” başlıklı TÜBİTAK projesinin bulgularını içeren “Disaster Logistics Evauation in Extreme Events” isimli bildiriyi sundu.

Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, Prof. Dr. Şence Türk, “Kentsel Dönüşüm Çözümleri Konferansı”

İNDER VE İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı işbirliği ile 28 Kasım tarihinde Kentsel Dönüşüm Çözümleri Konferansı düzenlenmiştir. Öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy ve Prof. Dr. Şence Türk’ün katkı sağladığı konferans programı ekte sunulmaktadır.

Prof. Dr. Azime Tezer, “COP23 Planners for climate action”

Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Azime Tezer UN-Habitat tarafından düzenlenen Cop-23 Planners for Climate Action etkinliğinde, Birleşmiş Milletlerin İklim Değişikliği Üzerine Çerçeve Anlaşması kapsamında GPEAN (Global Planning Education Association Network) delegelerinin katılımı ile yapılacak toplantıda TUPOB’u temsil etmiştir.

Zeynep Günay, Ervin Sezgin, Eda Beyazit ve Görsev Argın, “How smart is my planning education? Experiential reflections from Istanbul Technical University”

Birinci sınıf proje deneyimimiz, “How smart is my planning education? Experiential reflections from Istanbul Technical University” başlıklı Zeynep Günay, Ervin Sezgin, Eda Beyazit ve Görsev Argın tarafından hazırlanan bildiri çerçevesinde 53rd ISoCaRP Congress: Smart Communities kongresinde paylaşıldı.

İSTANBUL BULUŞMALARI 2015, “2000’li Yıllarda İstanbul’da Birlikte Yaşam”

2007 yılından itibaren her yıl belirli temalar çerçevesinde İstanbul gündemini takip etmeyi hedefleyen İstanbul Buluşmaları etkinliğinin 9. su bu sene 17 Nisan 2015 tarihlerinde“2000’li Yıllarda İstanbul’da Birlikte Yaşam” başlığıyla İstanbul Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde Taşkışla Binası Nezih Eldem Konferans Salonu’nda gerçekleşecektir.

2000’li yıllarda en çok zarar gören değerlerimizden olan “birlikte yaşam” kültürümüzü İstanbul özelinde hem mekânsal hem de sosyal boyutlarıyla ele almayı hedefliyoruz. Tema kapsamında buluşmanın ilk oturumda 2000’li yıllarda İstanbul’daki Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin İstanbul’a dair yaptığı çalışmaları özetleyen, geçmişe dair bir hatırlama niteliği taşıyan çerçeve sunuşlar yer alacaktır. Çerçeve sunuşlardan sonraki iki oturumda ise, birlikte yaşama sorunsalımızı ortaya koymamıza yardımcı olacak; kentsel dönüşüm, kent ekonomisi, ekoloji, uluslararası göç, mülteciler/sığınmacılar, ayrışma ve katılım konuları tartışılacaktır. Takip eden bölümde, İstanbul’da birlikte yaşam tahayyüllerimizi tartışacağımız “forum” ile etkinlik devam edecektir.

“İstanbul Buluşmaları 2015” etkinliğine ilişkin program ve afiş aşağıda yer almakta olup, katılımınızdan ve etkinliğimizi sizlerle birlikte gerçekleştirmekten memnuniyet duyacağımızı içtenlikle belirtiriz.