Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, Prof. Dr. Şence Türk, Doç. Dr. Fatih Terzi, “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlke ve Kriterlerinin Geliştirilmesi Projesi”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kentsel dönüşümün ilke ve kriterleri üzerine yaptığı çalışmayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine sundu.
İTÜ Rektörlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü arasında 2017 yılı Mayıs ayından bu yana sürdürülmekte olan “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlke ve Kriterlerinin Geliştirilmesi Projesi”nde sona gelindi. Kentsel dönüşüm uygulamalarının bundan sonraki yol haritasını oluşturacak proje kapsamında 15 bileşen ve 195 kriter belirlendi. Kriterler İstanbul’da Bakanlığın önerdiği üç pilot uygulamanın verilerinden yola çıkılarak oluşturuldu. Belirlenen ilke ve kriterler, İstanbul’da düzenlenen çalıştayda açıklandı. Çalıştaya İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ocakçı ve çok sayıda akademisyen katıldı. İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Başkanı, aynı zamanda proje yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Grubu Üyesi Prof. Dr. Ş. Şence Türk ve Doç. Dr. Fatih Terzi, kentsel dönüşüm uygulamaları için hazırlanan bileşen ve kriterlerin oluşturma sürecini ve proje bulgularını Bakanlık yetkilileriyle paylaştı. Haberin devamı için bknz: http://www.itu.edu.tr/…/…/13/kentsel-donusum-icin-15-bilesen

İTÜ’de Yenilikçi Kent Planları Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor

http://www.arkitera.com/haber/27850/itu-de-yenilikci-kent-planlari-uzerine-calismalar-devam-ediyor

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ocakçı, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında “Şehirlerin kimliğine sahip çıkarak geleceğe aktarmak herkesin ortak hedefi olmalıdır.” dedi. İTÜ’de yürütülen projelere de değinen Prof.Dr. Ocakçı, “İTÜ Eskişehir Kocakır Ekokent Projesi”ne yönelik açıklamalarda bulundu.

İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde, planlama mesleğinin, eğitiminin ve araştırma-uygulama çalışmalarının kalitesinin daha da yükseltilmesine yönelik çabaların kesintisiz sürdüğünü ifade eden Ocakçı; Dünya Şehircilik Günü’ne yönelik yayınladığı mesajda şunları aktardı: “Günümüzde, içinde yer aldığımız şehirlerin daha yaşanabilir kılınabilmesi tüm dünya şehirlerinin ortak hedefidir. Bunun için, doğanın sunduğu kaynakları gelecek kuşaklara kalacak şekilde akılcı kullanmak; tarihi ve kültürel çevre değerlerini koruyarak kullanma bilincini geliştirmek; araştırma ve uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararı gözeterek toplumsal yaşama aktarmak; yerel değerleri küresel ölçekte rekabet edebilir düzeye yükseltebilmek, eşitlikçi, yenilikçi yaklaşımlarla yaşamı ve mekânı düzenleyebilmek yönünde şehirlerin geleceğini yönlendirmek gerektiği kavranmalıdır.”

“Şehirlerin geleceği, kimliğinin korunmasına bağlıdır.”
Ocakçı, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak tüm ölçeklerde, yerleşim yerlerine sürdürülebilir yaşam kültürünün kazandırılması ile ekolojik ve kendine özgü kimliği olan estetik şehirlerin oluşturulmasına bilimsel ve akademik açıdan katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla yapılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Ekolojik Yerleşme Birimi Standardı Geliştirilmesi ve Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Kocakır Mevkiinde Pilot Uygulama Yapılmasına İlişkin Ortak Hizmet Uygulaması Protokolü” hakkında bilgi veren Ocakçı, Türkiye’nin ilk “süperkent”inin İTÜ’de projelendirildiğini belirtti.

Süper Kent projesinin detaylarını aktaran Prof.Dr. Ocakçı, “Mimarlık Bölümümüzden öğretim üyesi Prof.Dr. Zerrin Yılmaz ile birlikte ekibimin üstlendiği proje, 23 Nisan 2016 tarihinde, Antalya’da düzenlenen EXPO 2016 kapsamında “Tarih, Biyo-çeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Şehirler” teması altında örnek proje olarak sunuldu. Şehircilikte yeni bir yaklaşımın ortaya konulduğu çalışmada, Eskişehir’in Kocakır Mevkii rezerv alanında, malzeme ölçeğinden bina ve yerleşme ölçeğine kadar tüm ölçeklerde yerleşmenin altyapı sistemleri dahil, karbon salınımın azaltılması, ekolojik iç ve dış yaşam alanları oluşturulması için tasarım stratejileri geliştirildi. Bu stratejiler doğrultusunda Kocakır’ın; enerjide sıfır karbon salınımı yapan, yüksek karbon yutak potansiyelli alanlar sunan, bölgedeki kaynakları kullanan, ihtiyacını kendi üreten ve atıkları bölge içinde kullanarak sıfır atıklı bir kent olarak, ulusal ekolojik yerleşme standart altyapısına temel oluşturmak üzere tüm detayları ile tasarlandı. Sıfır enerji, sıfır atık ve kendi kendine yeten, ekolojik şehir tasarlamaya devam edeceğiz ” diyerek sözlerini tamamladı.