Doç. Dr. Şevkiye Şence Türk, “Land Readjustment Experience in Turkey”

Doç. Dr. Şevkiye Şence Türk ‘ün “Land Readjustment Experience in Turkey” adlı çalışması UN-Habitat tarafından “Urban Legal Case Studies” serisi kapsamında basılmıştır.

KaydetKaydet