İptal Prosedürü

ITU Erasmus Office der ki:

“Sevgili Öğrencilerimiz,
Erasmus / Erasmus+ kapsamında 2016-2017 akademik yılı Bahar dönemi için kazanılmış hakkını kullanmamış ya da kullanmayacak öğrencilerimizin 24 Şubat 2017 Pazartesi gününe kadar gerekli iptal prosedürünü* tamamlayarak belgelerini Erasmus Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.
* İptal Prosedürü:
Karşı kurumdan gelen red maili veya karşı kuruma hakkınızı iptal ettiğinizi bildiren mail.
Onayları alınmış iptal dilekçeniz (web sayfamızdan temin edebilirsiniz).
Erasmus Ofisine ikisini birlikte öğrenci görüşme saatleri içerisinde bırakabilirsiniz. “

Doç. Dr. Fatih Terzi’nin Çalışması, İstanbul’un Meydanlarına Yeniden Bakıyor

Kentlerin karakteristik açık alanları olan meydanlar; insanların bir araya gelerek kentsel yaşam aktivitelerini gerçekleştirdiği, her an canlı, erişilebilirliği yüksek, sıra dışı mekânsal karakterler gösteren ve mimari tasarım ögelerine sahip alanlardır. Bu açıdan bakıldığında, bir meydanın diğer kentsel açık alanlardan ve işlevlerden farklı olarak belirli mekânsal niteliklerinin ve karakteristik özelliklerinin bulunması, o meydanın özgünlüğüne ve çekiciliğine katkıda bulunur.

Bunun yanında, şehirlerin geçmişten bugüne uzanan mirasının yansımalarını gördüğümüz ve toplulukların sosyokültürel motiflerini taşıyan en önemli kamusal alanlar olan meydanlar, antik dönemlerden bu yana insanların karşılıklı etkileşimde bulunduğu yerler olarak da kabul edilir. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla köklü bir geçmişe sahip İstanbul da özgün meydanlarıyla taşıdığı büyük potansiyeli gösteriyor. Şehrin kültürel mirasının; restorasyon, rehabilitasyon, yeniden canlandırma vb. doğru uygulamalarla ve titizlikle yapılacak çalışmalarla kente yeniden kazandırılması, mimari ve sanatsal değerini en üst düzeye taşıması yönünden büyük bir önem taşıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Fatih Terzi, geliştirdiği çok değişkenli sayısal değerlendirme yöntemiyle İstanbul’daki meydanların mekânsal niteliklerini ve karakteristik özelliklerini; ulaşım ve erişilebilirlik, konveks büyüklük, yapılaşmış çevre, kullanım amacı ve yoğunluk, tipoloji, peyzaj karakteri ve kimlik başlıkları altında 7 faktörle tanımlıyor. Bu yöntemle 38 gösterge üzerinden ölçülen 7 faktör, meydanların mekânsal niteliklerini ve karakteristik özelliklerini ortaya çıkarıyor.

Meydanların Potansiyellerine Göre Sıralanacak
Terzi’nin çalışmasında, her faktör için tanımlanan değişkenler, uzmanlar tarafından 1 ile 10 arasında değişen ölçekte puanlandırılıyor ve daha sonra bu puanlara bağlı olarak “meydan potansiyel indeksi” geliştiriliyor. Faktörlerin eşit ağırlıklı olarak kabul edildiği bu indekste alanlar; tarihi-kültürel miras zenginliği ve kimlik, fonksiyonel çeşitlilik, erişilebilirlik, canlılık ve mekânsal nitelik temalarına göre, sayısal değerlendirme yöntemleriyle inceleniyor.

İndekste en yüksek puanı alan meydan, yüksek düzeyde tarihi ve kültürel miras zenginliği taşıyan, işlevsel çeşitliliğe sahip, erişilebilirliği ve mekânsal niteliği yüksek alanlar olarak tanımlanıyor. Bağımsız tematik sıralama yapılmasını da sağlayan indeks; sadece tarihi ve kültürel mirası zengin olan alanların sıralaması veya en canlı meydanların sıralaması, erişilebilirliği en yüksek meydanlar, en yüksek fonksiyonel çeşitliliğe sahip meydanlar gibi özelleştirilmiş sıralamalar da yapabiliyor.

Doç. Dr. Fatih Terzi’nin çalışması, İstanbul’un farklı tarihi ve kültürel miras özelliklerinin görüldüğü Fatih, Üsküdar ve Eyüp ilçelerinin farklı tipolojik, karakteristik ve dönemsel özellikler gösteren toplam 46 bölgesinde, kentsel meydan potansiyelinin nasıl tespit edileceğine yönelik sayısal değerlendirme yöntemi öneriliyor. Çalışmada potansiyel meydan indeks değerlerinin hesaplanarak 46 bölgenin en yüksek potansiyelden en düşük potansiyele doğru sıralanması hedefleniyor. Ardından, yüksek potansiyelli 15 meydan üzerinde örnek olarak; meydan tasarım ve iyileştirme ile öneri geliştirme çalışmaları yapılacak. Sistem, meydan geliştirme, tasarım ve iyileştirme çalışmalarında kısıtlı bütçe, zaman, emek ve ekipman faktörleri göz önüne alınarak en uygun meydanın belirlenmesi için “karar destek sistemi” adına altyapı sunuyor. Ayrıca, şehirdeki mevcut boşlukların kentsel meydan olarak değerlendirilmesi için gereken müdahaleleri veya iyileştirmeleri tespit edecek ve bunların uygulanmasını sağlayacak

Konuyla ilgili olarak Doç. Dr. Fatih Terzi ile yaptığımız röportajı buradan izleyebilirsiniz.
http://www.itu.edu.tr/akademi/itu-navo-tto/docdr-fatih-terzinin-calismasi-istanbulun-meydanlarina-yeniden-bakiyor

Şevkiye Şence Türk’e Uluslararası Görev

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Şevkiye Şence Türk, MIT öğretim üyelerince, “Land Governance Laboratory” (Lg Lab) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Şevkiye Şence Türk, Massachusetts Institute of Technology (MIT) öğretim üyelerince, 2013’te bir sivil toplum kuruluşuna dönüştürülen “Land Governance Laboratory (Lg Lab) yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Bu uluslararası başarıyı elde eden öğretim üyemiz aynı zamanda, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Genel Merkezi’nin (UN-HABITAT) kent hukukuyla ilgili kaynakları içeren ve tüm dünyaya açık olan önemli bir veri tabanı olan UrbanLEX, Urban Law Data Base’in Türkiye Koordinatörü olarak da büyük bir sorumluluk üstleniyor.

Öğretim üyemizin araştırma alanları arasında; kentsel alanların yasal ve yönetimsel sorunları, kent içi ve kent gelişme alanlarında arsa geliştirme süreçleri, kentsel yenileme ve yer seçimi kuramı konuları yer alıyor.

Lg Lab nedir ve çalışma alanları nelerdir?

Lg Lab, gelişmekte olan ülkelerdeki arazi yönetişiminde açık ve kapsayıcı karar verme süreçlerini kolaylaştırmak, yoksulluk ve cinsiyet duyarlı gelişme programlarına yönelik uygulamaları artırmak için arazi yönetimi araçlarının kullanımına odaklanan çalışmalarına devam ediyor. Lg Lab’ın en önemli projelerinden biri, UN-HABITAT ile yaptığı iş birliği ve aynı oluşumun sponsorluğuyla 2014 yılında tamamladığı “Yönetim Temelli Yeniden Arazi Düzenlemesi” (Governanced-Based Land Readjustment) başlıklı kitap oldu. Eserde, gelişmekte olan ülkeler kategorisine giren 11 ülkenin arazi ve arsa düzenlemesi deneyimleri ayrıntılarıyla incelendi. Ayrıca, UN-HABITAT’ın Katılımcı ve Kapsayıcı Arazi Yeniden Planlaması (Participatory and Inclusive Land Readjustment – PILaR) bağlamındaki politikalarının şekillenmesi amacıyla LgLab’dan talep ettiği bu çalışma hazırlanırken iki çalıştay düzenlendi. Bunların ilki, 22-23 Ekim 2013 tarihleri arasında Doç. Dr. Şevkiye Şence Türk yürütücülüğündeki ekip tarafından Taşkışla Yerleşkemizde düzenlendi. İkinci çalıştay ise “PILaR Kitap Projesi İkinci Gözden Geçirme Atölyesi” (PILaR Book Project Second Review Workshop) başlığıyla 11-12 Mart 2014 tarihleri arasında, Kolombiya’nın Medellín kentinde gerçekleştirildi. Bu iki çalıştayla birlikte iki farklı inceleme sürecinden geçerek tamamlanan kitabın Türkiye’de Katılımcı ve Kapsayıcı Bir Yeniden Arazi Düzenlemesi Mümkün Mü?” (Could Land Readjustment be Participatory and Inclusive in Turkey?) bölümü ise Doç.Dr. Şevkiye Şence Türk tarafından kaleme alındı.

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşan kuruluşun başkanlığını ise MIT Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yu-Hung Hong yapıyor. Hong aynı zamanda, Sam Tak Lee MIT Emlak Girişimcilik Laboratuvarı’nın (Sam Tak Lee MIT Real Estate Entrepreneurship Laboratory) da direktörlüğünü yürütüyor. Lg Lab’ın Doç. Dr. Şevkiye Şence Türk dışındaki yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Newton City (Massachusetts, ABD) Planlama Şefi olan James Freas, ABD’nin Ohio eyaletinde bulunan Akron Üniversitesi’nde (University of Akron’da onursal profesör (emeritus professor) olarak yer alan Prof. Dr. Richard Klosterman, MIT mezunu ve Bhutan’da Thimphu Belediyesi Planlama Şefi Geley Norbu.

http://www.itu.edu.tr/haberler/2017/01/18/doc-dr-sevkiye-sence-turk-e-uluslararasi-gorev