İTÜ TASARIM ATÖLYESİ – itüTA

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesinin ev sahipliğinde 18-24 Haziran 2018 tarihleri arasında lise öğrencileri için İTÜ TASARIM ATÖLYESİ – itüTA düzenlenmektedir.

itüTA geleceğin mimar, şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı, iç mimar ve peyzaj mimarı adayı gençlere İTÜ Mimarlık Fakültesi içerisindeki eğitim, öğretim ve yaşamı tanıtmayı, onlarla akademisyenleri ve meslek profesyonellerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu atölyede öğrenciler Mimarlık Fakültesi’ndeki bölümleri tanıyacaklar, ortak seminer ve söyleşilerle farklı bakış açıları edinecekler ve tasarım sürecini yakından tanıma imkânı yakalayacaklardır. Atölye öğrencilerin içinde yaşadıkları şehirde mimarlık, planlama ve diğer tasarım alanlarının kent yaşamı ile etkileşimlerini inceleyecekleri “İSTANBUL’UN FOTOĞRAF VE ESKİZLER İLE KEŞFİ: Kente farklı bir bakış” temalı bir gezi ile başlayacaktır. itüTA’nın ana eksenini ise Mimarlık Fakültesi içerisindeki meslek disiplinlerinin tümünü kapsayacak olan ortak atölye çalışması oluşturmaktadır. Öğrenciler bu atölyede deneyimli yürütücülerin öncülüğünde çeşitli tasarım çalışmaları gerçekleştirecekler ve bir haftalık programın sonunda ürünlerini sunma, sergileme ve tartışma imkânı yakalayacaklardır.

Prof. Dr. M. Murat GÜL
İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

Program Yürütücüsü:
Doç. Dr. Hatice Ayataç
Programı Verecek Olan Öğretim Üye ve Yardımcıları
Prof.Dr. L. Figen Gül
Doç. Dr. Hatice Ayataç
Doç.Dr. Ervin Garip
Doç.Dr. Mehmet E. Şalgamcıoğlu
Yrd. Doç.Dr. Deniz Leblebici Başar
Yrd. Doç.Dr. Eren Kürkçüoğlu
Yrd. Doç.Dr. Ethem Gürer
Öğr. Gör. Dr. Melih Bozkurt
Arş. Gör. Sena Semizoğlu
Arş. Gör. Kübra Dolap
Arş. Gör. Özlem Tepeli

http://www.itusem.itu.edu.tr/tasarim-atolyesi

KaydetKaydet