Araş. Gör. Aslı Ulubaş Hamurcu, Top8 papers among ESRs (Early Stage Researchers)

Araş. Gör. Aslı Ulubaş Hamurcu’nun HERITAGE 2018 – 6th International Conference on Heritage and Sustainable Development’ isimli konferansta sunmuş olduğu “An evaluation of the use of reality technologies in conservation of cultural heritage” başlıklı ortak bildiri, bilimsel komite tarafından, genç araştırmacılar arasında en iyi 8 tam metinden (Top8 papers among ESRs (Early Stage Researchers)) biri olarak seçilmiştir.