MBB Şehir Konuşmaları: Giuseppe Strappa

Değerli Araştırmacılar,
II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu kapsamında 02.10.2018 Cuma günü (saat 09:00) Özel Oturum’da “Urban Morphology Following the Muratori Tradition” başlıklı sunuşunu gerçekleştirecek olan Giuseppe Strappa, sempozyumu takiben Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi tarafından düzenlenen Şehir Konuşmaları kapsamında 03.10.2018 Cumartesi günü (saat 14:00) “The Ancient City as a Text: Reading Rome as a Matter in Transformation / Bir Metin Olarak Antik Kent: Roma’nın Dönüşümünü Okumakbaşlıklı bir seminer gerçekleştirecektir.

Seminer ile ilgili duyuru ve kayıt bilgilerine Marmara Belediyeler Birliği’nin web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Şehir Konuşmaları Afiş - Romanın dönüşümü-01