Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı 2. Kentsel Morfoloji Sempozyumu

Sempozyumun 1. günü; İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gül, Marmara Belediyeler Birliği Şehir Planlama Koordinatörü Ezgi Küçük ve Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Başkanı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Yürütücüsü Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat’ın açılış konuşmalarının ardından, 1. Özel Oturum kapsamında Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat tarafından gerçekleştirilen “İstanbul Tarihi Yarımada’nın Morfogenetik Yapısı ve Değişim Süreci” ve Prof. Dr. Cânâ Bilsel tarafından gerçekleştirilen “Kentsel Mekânların Yeniden Üretiminde Kentsel Morfoloji Yaklaşımı: Paris Örneği” başlıklı sunuşları ile başladı.

Özel oturumun ardından, “Kentsel Büyüme ve Çeper Kuşaklar” teması çerçevesinde ilk oturum ve kentsel kuşak alanları, makroform değişimi ve tarihsel süreç kapsamında kentsel büyüme-gelişme konularına odaklanan ve kentsel morfoloji çalışma alanının farklı boyutlarına, yaklaşım ve ekollerine dikkat çeken sunuşlar gerçekleşti. Öğle yemeği arasından sonra ise “Morfolojik Yapı Değişimi: Kuram ve Teknikler”, “Kentsel Morfoloji ve Planlama-Mimarlık-Tasarım”, “Kentsel Dönüşüm ve Yenileme” ve “Morfoloji Okulları, Analiz Teknikleri ve Sayısal Yöntemler” temaları kapsamında iki ayrı paralel oturum – 15 bildiri sunuşu gerçekleşti ve soru-cevaplar ile sempozyumun ilk günü verimli bir biçimde tamamlandı.

Daha fazla bilgi için lütfen Facebook sayfamızı takip ediniz.