İlhan Tekeli Tez Ödülü Sahiplerini Buldu

Bölümümüz doktora programında Araştırma Görevlisi Mert Akay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim dalında, danışmanlığını Doç.Dr. Olgu Çalışkan’ın yapmış olduğu “Parsel Temelli Şehircilik İçin Algoritmik Tasarım Denetimi: Türkiye’deki Mekansal Planlama Bağlamında Bir Model Önerisi” başlıklı tez çalışması ile Yüksek Lisans kategorisinde 2019 İlhan Tekeli Tez Ödülüne layık görülmüştür. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.