Tarihçe | History

1773
Askeri Mühendishane’ye kadar uzanan İstanbul Teknik Üniversitesi
1789
Mühendishane-i Bahr-i Hümayun
1795
Mühendishane-i Berri-i Hümayun adları ile askeri mimar-mühendis eğitiminden
1884
Sivil mimar ve mühendislerin yetiştirildiği Hendese-i Mülkiye mektebine dönüşmüştür
1909
Mühendis Mekteb-i Ali’si adını almış ve eğitim programında inşaat ve mimarlık tek meslek olarak kabul edilmiştir..
1928
Yüksek Mühendis Mektebi adını alan okulda öğrenim yol, demiryolu, su işleri ve inşaat-mimarlık şubelerine ayrılarak sürdürülmüştür.
1931
Mimarlık Şubesi ilk mezunlarını vermiştir..
1936
Ortak öğrenim süresi üçyıldan iki yıla indirilmiş ve mimarlık uzmanlığı ayırımı özel sınavla yapılmaya başlanmıştır.
1939
Yüksek Mühendis Mektebi’nde Şehircilik Derslerini yürütmüş olan Alman Hoca Ord. Prof. Dr. Gustav Oelsner yeni kurulan Şehircilik Kürsüsü Ordinaryüs Profesörlüğüne atanmıştır.

1940
Altı yıllık mimarlık eğitimi programı uygulamaya konmuştur. Bu programda daha önce çeşitli dersler içinde değinilen şehircilik konularına ders ve uygulamalar içinde özel yer verilmiştir.
Yüksek Mühendis Mektebine asistan olarak giren Prof. Kemal Ahmet Aru, 1946 yılında kurulan Şehircilik Kürsüsü’nde Ord Prof. Dr. Gustav Oelsner ile birlikte bugünkü şehircilik öğreniminin temellerini atmıştır.
1941
1941 yılında çıkarılan 4121 sayılı kanunla Yüksek Mühendis Mektebi Maarif Vekaletine devredilmiştir.
1942
Kemal Ahmet Aru Doçent ünvanı almıştır.
1944
İstanbul Teknik Üniversitesi adını alan kurumda, altı yıllık öğrenim süresi beş yıla (on yarıyıla) indirilmiştir.
Yüksek Mühendis Mektebi içindeki Mimarlık Şubesi de İstanbul Teknik Üniversite bünyesindeki Mimarlık Fakültesi’ni oluşturmuştur.
1946
İstanbul Teknik Üniversitesi özerk hale getirilmiş, bu tarihten itibaren kürsü teşkilatı kurulmuştur. Mimarlık Fakültesi kürsü teşkilatı içinde yer alan Şehircilik Kürsüsü de mimarlık programı içinde ders ve uygulama grubu olarak özel ve önemli bir rol üstlenmiştir.
Gündüz Özdeş Şehircilik Kürsüsü kadrosuna asistan olarak katılmıştır..
1949
Hamburg’un imarı için Alman Hükümeti’nce tekrar Almanya’ya davet edilen Ord Prof. Dr. Gustav Oelsner yerine Şehircilik Kürsüsü Şefliği’ne Kemal Ahmet Aru getirilmiştir.

1950
Kemal Ahmet Aru Profesör ünvanı almıştır.
1951
Hande Suher Şehircilik Kürsüsü’ne asistan olarak atanmıştır.
Ahmet Keskin Şehircilik Kürsüsü’ne asistan olarak alınmıştır.
1953
İTÜ’ye bağlı bir yüksek okul olarak İTÜ Teknik Okulu kurulmuştur. Bu okulun bünyesi içinde yer alan Mimarlık Bölümü eğitim programı içinde de şehircilik dersleri İTÜ Şehircilik Kürsüsü’nün desteği ile sürdürülmüştür.
1959
Ayten Çetiner Şehircilik Kürsüsü’ne katılmıştır.

1960
Tekin Aydın Şehircilik Kürsüsü’ne katılmıştır.
1961
Saim Beygo Şehircilik Kürsüsü’ne katılmıştır.
1962
Gündüz Özdeş profesör unvanı almıştır.
1963
Orhan Göçer Şehircilik Kürsüsü’ne katılmıştır.
1966
Hande Suher profesör unvanı almıştır.
1967
Şehircilik Kürsüsü şehircilik bilim dalında uzman yetiştirmek, çeşitli toplantılarda bilgi birikimi sağlamak amacıyla Şehircilik Enstitüsü’nü kurmuştur. Gündüz Atalık akademik kadroya geçmiştir.
1969
İTÜ Teknik Okulu, İTÜ’ye bağlı paralel eğitimin yapıldığı İTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Mimarlık Bölümü’nde İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından da desteklenen bir Şehircilik Kürsüsü kurulmuştur.
Şehircilik dalında iki yıllık lisans sonrası öğretime başlanmıştır.
Olgun Erşenkal asistan olarak atanmıştır.
Yüksel Umuter akademik kadroya geçmiştir.
İsmet Kılınçaslan asistan olarak atanmıştır.
Birol Baransu asistan olarak atanmıştır.
1971
Cihangir Tutluoğlu asistan olarak atanmıştır.
Dr. İbrahim Şanlı asistan olarak atanmıştır.
Fulin Bölen asistan olarak atanmıştır.
Tuğrul Kırmızı asistan olarak atanmıştır.
1972
Dr. yücel Ünal akademik kadroya geçmiştir.
Tülay Kılınçaslan asistan olarak atanmıştır.
Ahmet Cengiz Yıldızcı Şehircilik Kürsüsü’nde göreve başlamıştır.
1973
Beş anabilim dalı içinde onüç kürsü kurulmuştur. Mimarlık Fakültesi içindeki beş anabilim dalından birini oluşturan Şehircilik Kürsüsü içinde de uzmanlık alanları ayrılmıştır. Tek Şehircilik Kürsüsü: Planlama Teori ve Metodu, Kürsüsü, Şehirsel Bölgeler ve Ulaşım Kürsüsü, Şehirsel Tasarım ve Yenileme Kürsüsü olarak üç kürsü haline getirilmiştir.
1974
Mimarlık Fakültesi’nde lisans eğitimi dört yıla (sekiz yarıyıla) ve yüksek lisans eğitimi iki yıla (dört yarıyıla) indirilmiştir. İTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Şehircilik Kürsüsüne Prof.Dr. Gündüz Atalık kürsü başkanı olarak atanmıştır. Dr. İsmet Okyay Dr. Asistan olarak katılmıştır.
1975
Dr. Vedia Dökmeci Dr.Asistan olarak atanmıştır.
1976
Lisans sonrası şehircilik eğitimi ilk mezunlarını vermiştir.
Dr. Cengiz Giritlioğlu Dr. Asistan olarak katılmıştır.
1977
Nuran Zeren asistan olarak atanmıştır.
Hale Çıracı, asistan olarak atanmıştır.
Aret Gülmez asistan olarak atanmıştır.

1980
Ayşe Sema Kubat asistan olarak atanmıştır..
1981
Handan Türkoğlu asistan olarak atanmıştır.
Ümit Yılmaz asistan olarak atanmıştır.
1982
Gülden Erkut asistan olarak atanmıştır..
Arzu Yılmaz asistan olarak atanmıştır..
1982
İTÜ Mühendislik- Mimarlık Fakültesi içinde yer alan Mimarlık Bölümü (Maçka Mimarlık Fakültesi) ile İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla’da İTÜ Mimarlık Fakültesi ile birleştirilmiş ve İTÜ içindeki şehircilik kadroları bütünleştirilmiştir.
1983
İTÜ Mimarlık Fakültesi içinde Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlaması olmak üzere 2 bölüm kurulmuştur. Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü içinde de Şehircilik ve Bölge Planlaması olarak iki ana bilim dalı oluşturulmuştur Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Başkanlığı’na Prof. Gündüz Özdeş, Şehircilik Anabilim Dalı Başkanlığı’na Prof Hande Suher, Bölge Planlaması Anabilim Dalı Başkanlığı’na Doç. Dr. Orhan Göçer getirilmiştir.
1983-84
ÖĞRETİM YILINDA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİMİNE BAŞLAMIŞTIR.
Yüksek lisans eğitimi, Mimarlık ve Şehircilik Anabilim Dalı başlığı altında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlanmıştır.
1984
Mesture Aysan asistan olarak atanmıştır.
Perver Korça asistan olarak atanmıştır.
Seniha Çelikhan asistan olarak atanmıştır.
Bennur Köksüz asistan olarak atanmıştır.
1985
Yüksek lisans eğitimi, Mimarlık ve Şehircilik Anabilim Dalı başlığı altında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlanmıştır.
Lale Berköz asistan olarak atanmıştır.
1987
İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ, ŞEHİR PLANCISI ÜNVANI İLE İLK MEZUNLARINI VERMİŞTİR.
Mehmet Ocakçı asistan olarak atanmıştır.
Nilgün Ergun asistan olarak atanmıştır.
1988
Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı içinde; Şehir Planlama, Şehirsel Tasarım, Bölge Planlama, Peyzaj Planlama olmak üzere dört uzmanlık programı olarak geliştirilmiştir.
Funda Yirmibeşoğlu asistan olarak atanmıştır.
Hakan Unutmaz asistan olarak atanmıştır.
Reyhan Genli Yiğiter asistan olarak atanmıştır.

1990
Ferhan Gezici asistan olarak atanmıştır.
Engin Eyüboğlu asistan olarak atanmıştır.
1991
Tüzin Baycan Levent asistan olarak atanmıştır.
Azime Tezer asistan olarak atanmıştır.
Mehmet Ali Yüzer asistan olarak atanmıştır.
1992
Prof. Gündüz Özdeş emekli olmuştur.
Prof. Dr.Ahmet Keskin emekli olmuştur.
Özhan Ertekin asistan olarak atanmıştır.
Özlem Özçevik asistan olarak atanmıştır.
Hatice Karabay Ayataç asistan olarak atanmıştır.
1993
Cem Beygo asistan olarak atanmıştır.
1995
Elif Alkay asistan olarak atanmıştır.
1996
Prof. Hande Suher fiili hizmet sürelerini tamamlayarak emekli olmuşlardır.
1997
İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü de lisans programını yeniden düzenleyerek 1997-1998 öğretim yılından itibaren %30 İngilizce ağırlıklı yeni bir program yürürlüğe koymuştur.
1998
Prof. Dr Ayten Çetiner emekli olmuştur.
Prof. Dr. Gündüz Atalık emekli olmuştur.
Seda Kundak asistan olarak atanmıştır.
Ş.Şence Türk asistan olarak atanmıştır.
1999
Ebru Kerimoğlu asistan olarak atanmıştır.
Gülden Demet Oruç asistan olarak atanmıştır.

2000
T.Kerem Koramaz asistan olarak atanmıştır.
2001
İngilizce destekli yeni program ilk mezunlarını vermiştir.
Berna Keskin asistan olarak atanmıştır.
Zeynep Günay asistan olarak atanmıştır.
Mete Başar Baypınar asistan olarak atanmıştır.
2002
Fatih Terzi asistan olarak atanmıştır.
Ceren Özgen asistan olarak atanmıştır.
2003
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Akreditasyon çalışmalarına başlamıştır.
2005
H.Serdar Kaya Asistan olarak atanmıştır.
Aliye Ahu Gülümser Asistan olarak atanmıştır.
Burçin Yazgı Asistan olarak atanmıştır.
Dilcu Gönül Asistan olarak atanmıştır.
İmge Akçakaya Asistan olarak atanmıştır.
2006
Eda Beyazıt Asistan olarak atanmıştır.
2007
İrem Ayrancı Asistan olarak atanmıştır.
35. Madde İle Bölümümüze görev yapmak üzere Araştırma Görevlileri Esra Demircioğl, Ayşe Nur Albayrakve Yasemin Çakırer atanmıştır.
2009
Eren Kürkçüoğlu Asistan olarak atanmıştır.
2010
Gökçer Okumuş Asistan olarak atanmıştır.
Sinem Metin Asistan olarak atanmıştır.
Ervin Sezgin Asistan olarak atanmıştır.
2012
F. Belgin Gümrü Asistan olarak atanmıştır.
İpek Şen Asistan olarak atanmıştır.
Meriç Demir Asistan olarak atanmıştır.
Ceyda Sungur Asistan olarak atanmıştır.
2015
Aslı Ulubaş Asistan olarak atanmıştır.

1773
Istanbul Technical University, ranging from military to engineering school
1789
Imperial School of Naval Engineering
1795
The names of Imperial School of Naval Engineering andmilitary education of architect-engineer
1884
Transformation to the school of ‘Hendese-i Mülkiye’ that educate architects and engineers
1909
The name was replaced to ‘Mühendis Mekteb-i Ali’ and civil engineering and architecture was accepted as the only occupation
1928
The name was replaced to College of Enginnering and the program was splitted into roadway, railroads, water works and construction-architecture departments
1931
First graduates from the Department of Architecture
1936
Combined classes in education was reduced from three years to two years and the exam for Architecture was separated from the others

1940
Six-year architectural education program was started. The issues of urbanism took considerable place in lectures and studios in the program.
1941
The representation of the College of Engineering was given to the Ministry of Education with the act 4121 of the law that was passed in 1941
1944
The entitiy was named Istanbul Technical University and the education period was dedcuted to five years form six years (10 semesters).
The Department of Architecture in the College of Engineering became the Faculty of Architecture in Istanbul Technical University.
1946
Istanbul Technical University became autonomous and developed an organized group for the Chair. The Chair of Urbanism took a special and important role in the Organization Chart of the Chair of Faculty of Architecture with its lecture and project groups.

1953
ITU Technical School was established as a College in ITU. Urbanism classes of the Department of Architecture’s curriculum of the Technical School were conducted by the support of ITU the Chair of Urbanism

1967
The Chair of Urbanism established the Institute of Urbanism to educate experts in the field of urban planning and to build up knowledge on the field.
1969
ITU Technical School was converted into ITU Faculty of Engineering-Architecture that was providing a similar curriculum. The Chiar of Urbanism was developed under the Faculty of Architecture with the support of faculty members of Architecture.
Urbanism Department started education after 2-year under-graduate program.

1973
Thirteen chairs were established under five main departments. The Chair of Urbanism as one of the five departments of the Faculty of Architecture was split into areas of expertise. The Chair of Urbanism became three separate chairs of Chair of Planning Theory and Methods, Chair of Urban Regions and Transportation and Chair of Urban Design and Renewal.
1974
Under-graduate education of the Faculty of Architecture was reduced into four years (eight semesters) and graduate education into two years (four semesters).
1976
Gradute School of Urbanism had its first graduates.

1982
The Department of Architecture of ITU Faculty of Engineering-Architecture (Maçka Faculty of Architecture) was combined with ITU Faculty of Architecture at Taşkışla and faculty of urbanism was integrated.
1983
ITU Faculty of Architecture established two departments: Architecture and Urban and Regional Planning. Prof. Gündüz Özdeş became the Head of the Urban and Regional Planning Department, Prof. Hande Suher became the Head of Urbanism Department and Assoc.Prof. Dr. Orhan Göçer became the Head of Regional Planning Department.
URBAN AND REGIONAL PLANNING DEPARTMENT UNDER-GRADUATE EDUCATION BEGAN IN 1983-84 ACADEMIC YEAR.
Graduate School of Architecture and Urbanism was conjuncted into the responsibilities of ITU Institute of Social Sciences.
1985
Graduate School of Architecture and Urbanism was conjuncted into the responsibilities of ITU Institute of Science and Technology.
1987
FIRST GRADUATES OF ITU FACULTY OF ARCHITECTURE URBAN AND REGIONAL PLANNING DEPARTMENT WITH URBAN PLANNER TITLE WERE COMPLETED THE PROGRAM.
1988
Four specialty programs were develooped in the Urban and Regional Planning Department; Urban Planning, Urban Design, Regional Planning, Landscape Planning.

1997
ITU Faculty of Architecture Urban and Regional Planning Department re-established its curriculum in 1997-1998 Academic Year to provide % 30 of the classes in English.

2001
English supported new program announced its first graduates.
2003
The Department of Urban and Regional Planning Department started accreditation studies.

KaydetKaydet