Araştırma | Research

Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde yürütülmekte olan araştırma ve uygulama projeleri ile yayınlara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

You can have information on the research and implementation projects of the department together with publications via this page.