Bağlantılar | Links

İstanbul Teknik Üniversitesi
İTÜ Mimarlık Fakültesi

Kamu kurumları | Public Institutions
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Ministry of Environment and Urbanism
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Ministry of Culture and Tourism
TOKI | Mass Housing Administration
Kalkınma Bakanlığı | Ministry of Develeopment
Türkiye İstatistik Kurumu | Statistics Institution (TUIK)

Kurumlar | Organisations
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi | UCTEA Chamber of City Planners
Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) | Association of Turkish Planning Schools
Association of European Schools of Planning (AESOP)
International Society of City and Regional Planners (ISOCARP)
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)

Diğer Planlama Bölümleri | Other Planning Schools
Amasya Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (METU)
Pamukkale Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
TED Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi