Bölge Planlama Yükseklisans Programı | Master of Regional Planning

Bölge Planlama Programı, bilgi, beceri ve değer bileşenleri kapsamında; ulusal – evrensel gelişme dinamikleri, planlama süreç­politikaları, problem çözümü, araştırma yeteneği, veri toplama, sayısal analiz yöntemleri, etkin iletişim, takım çalışması, bilginin sentezi, sosyal adalet, kamu yararı, ekonomik refah, kaynakların etkin kullanımı, doğal-tarihi-kültürel mirasın korunması, katılımcı demokratik gelişim, ideolojilere saygı, mesleki-etik sorumluluk konularında öğrenciye katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı kapsamında verilen dersler de arazi kullanımı; çevre ve sürdürülebilirlik; ekonomik-politik-yönetim ve analiz yöntemleri olmak üzere dört bilgi alanında yoğunlaşmaktadır.Bu yoğunlaşma alanları ile de ilişkilendirilmek üzere ama daha geniş perspektifte program akademik kadrosunun özellikle bilim alanındaki güncel gelişmeleri de içeren araştırma alanları aşağıda sıralanmaktadır:

Bölgesel kalkınma kuram ve politikaları
Şehirsel ve bölgesel gelişmede kantitatif yöntemler
Ekonomik coğrafya
Bölgesel politikalar/Avrupa Birliği bölgesel politikaları
Sürdürülebilir kalkınma
Sosyal politika/planlama
Kırsal kalkınma
Yönetim- yönetişim
Turizm ve bölgesel gelişme
Sanayi yer seçimi ve politikaları
Ulaşım politikaları ve bölgesel gelişme
Yenilik, yaratıcılık
Afet yönetimi, risk analizi
Stratejik planlama

Program ve dersler hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Güncel dersler için bknz.

The Regional Planning Graduate Program aims to develop the abilities of: analytical thinking about the integrity and interactions of regional systems; developing policies, enhancing regional growth and sustainable development; promoting regional planning as a tool of reducing inequity and disparities; designing implementation strategies on national development and international competitiveness. Accepted Bachelors Degrees are Urban and Regional Planning, Economy, Industrial Engineering, International Relations, Public Administration, Sociology, Geography, Political Sciences.

For more information on programme and courses, please follow the link.
For current semester’s course, please see the website.