Doç. Dr. Fatih Terzi’nin Çalışması, İstanbul’un Meydanlarına Yeniden Bakıyor

Kentlerin karakteristik açık alanları olan meydanlar; insanların bir araya gelerek kentsel yaşam aktivitelerini gerçekleştirdiği, her an canlı, erişilebilirliği yüksek, sıra dışı mekânsal karakterler gösteren ve mimari tasarım ögelerine sahip alanlardır. Bu açıdan bakıldığında, bir meydanın diğer kentsel açık alanlardan ve işlevlerden farklı olarak belirli mekânsal niteliklerinin ve karakteristik özelliklerinin bulunması, o meydanın özgünlüğüne ve çekiciliğine katkıda bulunur.

Bunun yanında, şehirlerin geçmişten bugüne uzanan mirasının yansımalarını gördüğümüz ve toplulukların sosyokültürel motiflerini taşıyan en önemli kamusal alanlar olan meydanlar, antik dönemlerden bu yana insanların karşılıklı etkileşimde bulunduğu yerler olarak da kabul edilir. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla köklü bir geçmişe sahip İstanbul da özgün meydanlarıyla taşıdığı büyük potansiyeli gösteriyor. Şehrin kültürel mirasının; restorasyon, rehabilitasyon, yeniden canlandırma vb. doğru uygulamalarla ve titizlikle yapılacak çalışmalarla kente yeniden kazandırılması, mimari ve sanatsal değerini en üst düzeye taşıması yönünden büyük bir önem taşıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Fatih Terzi, geliştirdiği çok değişkenli sayısal değerlendirme yöntemiyle İstanbul’daki meydanların mekânsal niteliklerini ve karakteristik özelliklerini; ulaşım ve erişilebilirlik, konveks büyüklük, yapılaşmış çevre, kullanım amacı ve yoğunluk, tipoloji, peyzaj karakteri ve kimlik başlıkları altında 7 faktörle tanımlıyor. Bu yöntemle 38 gösterge üzerinden ölçülen 7 faktör, meydanların mekânsal niteliklerini ve karakteristik özelliklerini ortaya çıkarıyor.

Meydanların Potansiyellerine Göre Sıralanacak
Terzi’nin çalışmasında, her faktör için tanımlanan değişkenler, uzmanlar tarafından 1 ile 10 arasında değişen ölçekte puanlandırılıyor ve daha sonra bu puanlara bağlı olarak “meydan potansiyel indeksi” geliştiriliyor. Faktörlerin eşit ağırlıklı olarak kabul edildiği bu indekste alanlar; tarihi-kültürel miras zenginliği ve kimlik, fonksiyonel çeşitlilik, erişilebilirlik, canlılık ve mekânsal nitelik temalarına göre, sayısal değerlendirme yöntemleriyle inceleniyor.

İndekste en yüksek puanı alan meydan, yüksek düzeyde tarihi ve kültürel miras zenginliği taşıyan, işlevsel çeşitliliğe sahip, erişilebilirliği ve mekânsal niteliği yüksek alanlar olarak tanımlanıyor. Bağımsız tematik sıralama yapılmasını da sağlayan indeks; sadece tarihi ve kültürel mirası zengin olan alanların sıralaması veya en canlı meydanların sıralaması, erişilebilirliği en yüksek meydanlar, en yüksek fonksiyonel çeşitliliğe sahip meydanlar gibi özelleştirilmiş sıralamalar da yapabiliyor.

Doç. Dr. Fatih Terzi’nin çalışması, İstanbul’un farklı tarihi ve kültürel miras özelliklerinin görüldüğü Fatih, Üsküdar ve Eyüp ilçelerinin farklı tipolojik, karakteristik ve dönemsel özellikler gösteren toplam 46 bölgesinde, kentsel meydan potansiyelinin nasıl tespit edileceğine yönelik sayısal değerlendirme yöntemi öneriliyor. Çalışmada potansiyel meydan indeks değerlerinin hesaplanarak 46 bölgenin en yüksek potansiyelden en düşük potansiyele doğru sıralanması hedefleniyor. Ardından, yüksek potansiyelli 15 meydan üzerinde örnek olarak; meydan tasarım ve iyileştirme ile öneri geliştirme çalışmaları yapılacak. Sistem, meydan geliştirme, tasarım ve iyileştirme çalışmalarında kısıtlı bütçe, zaman, emek ve ekipman faktörleri göz önüne alınarak en uygun meydanın belirlenmesi için “karar destek sistemi” adına altyapı sunuyor. Ayrıca, şehirdeki mevcut boşlukların kentsel meydan olarak değerlendirilmesi için gereken müdahaleleri veya iyileştirmeleri tespit edecek ve bunların uygulanmasını sağlayacak

Konuyla ilgili olarak Doç. Dr. Fatih Terzi ile yaptığımız röportajı buradan izleyebilirsiniz.
http://www.itu.edu.tr/akademi/itu-navo-tto/docdr-fatih-terzinin-calismasi-istanbulun-meydanlarina-yeniden-bakiyor

Şevkiye Şence Türk’e Uluslararası Görev

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Şevkiye Şence Türk, MIT öğretim üyelerince, “Land Governance Laboratory” (Lg Lab) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Şevkiye Şence Türk, Massachusetts Institute of Technology (MIT) öğretim üyelerince, 2013’te bir sivil toplum kuruluşuna dönüştürülen “Land Governance Laboratory (Lg Lab) yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Bu uluslararası başarıyı elde eden öğretim üyemiz aynı zamanda, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Genel Merkezi’nin (UN-HABITAT) kent hukukuyla ilgili kaynakları içeren ve tüm dünyaya açık olan önemli bir veri tabanı olan UrbanLEX, Urban Law Data Base’in Türkiye Koordinatörü olarak da büyük bir sorumluluk üstleniyor.

Öğretim üyemizin araştırma alanları arasında; kentsel alanların yasal ve yönetimsel sorunları, kent içi ve kent gelişme alanlarında arsa geliştirme süreçleri, kentsel yenileme ve yer seçimi kuramı konuları yer alıyor.

Lg Lab nedir ve çalışma alanları nelerdir?

Lg Lab, gelişmekte olan ülkelerdeki arazi yönetişiminde açık ve kapsayıcı karar verme süreçlerini kolaylaştırmak, yoksulluk ve cinsiyet duyarlı gelişme programlarına yönelik uygulamaları artırmak için arazi yönetimi araçlarının kullanımına odaklanan çalışmalarına devam ediyor. Lg Lab’ın en önemli projelerinden biri, UN-HABITAT ile yaptığı iş birliği ve aynı oluşumun sponsorluğuyla 2014 yılında tamamladığı “Yönetim Temelli Yeniden Arazi Düzenlemesi” (Governanced-Based Land Readjustment) başlıklı kitap oldu. Eserde, gelişmekte olan ülkeler kategorisine giren 11 ülkenin arazi ve arsa düzenlemesi deneyimleri ayrıntılarıyla incelendi. Ayrıca, UN-HABITAT’ın Katılımcı ve Kapsayıcı Arazi Yeniden Planlaması (Participatory and Inclusive Land Readjustment – PILaR) bağlamındaki politikalarının şekillenmesi amacıyla LgLab’dan talep ettiği bu çalışma hazırlanırken iki çalıştay düzenlendi. Bunların ilki, 22-23 Ekim 2013 tarihleri arasında Doç. Dr. Şevkiye Şence Türk yürütücülüğündeki ekip tarafından Taşkışla Yerleşkemizde düzenlendi. İkinci çalıştay ise “PILaR Kitap Projesi İkinci Gözden Geçirme Atölyesi” (PILaR Book Project Second Review Workshop) başlığıyla 11-12 Mart 2014 tarihleri arasında, Kolombiya’nın Medellín kentinde gerçekleştirildi. Bu iki çalıştayla birlikte iki farklı inceleme sürecinden geçerek tamamlanan kitabın Türkiye’de Katılımcı ve Kapsayıcı Bir Yeniden Arazi Düzenlemesi Mümkün Mü?” (Could Land Readjustment be Participatory and Inclusive in Turkey?) bölümü ise Doç.Dr. Şevkiye Şence Türk tarafından kaleme alındı.

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşan kuruluşun başkanlığını ise MIT Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yu-Hung Hong yapıyor. Hong aynı zamanda, Sam Tak Lee MIT Emlak Girişimcilik Laboratuvarı’nın (Sam Tak Lee MIT Real Estate Entrepreneurship Laboratory) da direktörlüğünü yürütüyor. Lg Lab’ın Doç. Dr. Şevkiye Şence Türk dışındaki yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Newton City (Massachusetts, ABD) Planlama Şefi olan James Freas, ABD’nin Ohio eyaletinde bulunan Akron Üniversitesi’nde (University of Akron’da onursal profesör (emeritus professor) olarak yer alan Prof. Dr. Richard Klosterman, MIT mezunu ve Bhutan’da Thimphu Belediyesi Planlama Şefi Geley Norbu.

http://www.itu.edu.tr/haberler/2017/01/18/doc-dr-sevkiye-sence-turk-e-uluslararasi-gorev

Sergi: “Yöre Planlaması Stüdyosu”

2014-15 Bahar Yarıyılında Doç. Dr. Fatih Terzi koordinatörlüğünde yürütülen ‘Yöre Planlaması Stüdyosu (Proje-4)’ kapsamında hazırlanan öğrenci projeleri 22 Şubat- 7 Mart 2016 tarihleri arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Binası’nda 203 No’lu holde sergilenecektir. Amacı, öğrencilere ‘yöre planlaması teknikleri’ni öğreterek, ‘bir yörenin yakın çevre dinamikleri içinde planlaması ve tasarımına ilişkin alternatifli karar üretme’ konularında ‘bilgi ve beceri değer bileşenleri’nin verilmesi olan projede Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu, Doç. Dr. Kerem Koramaz, Doç. Dr. Ahu Akgün, Doç. Dr. Fatih Terzi, Öğr. Gör. Dr. H. Serdar Kaya, Ar. Gör. Merve Yılmaz, Ar. Gör. Ceyda Sungur, Ar. Gör. Zeynep Özdemir, Ar. Gör. Enver Cenan İnce, Ar. Gör. Fatma Gül Eryıldız görev almıştır.
Sergide, çalışma alanı olarak seçilen Tuzla bölgesinde farklı konseptlerde geliştirilen projeler, 1/2000 ölçekli yöre planları ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projeleri olarak sunulmaktadır.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü

İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında “Şehirlerin kimliğine sahip çıkarak geleceğe aktarmak herkesin ortak hedefi olmalıdır.” dedi.

İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde, planlama mesleğinin, eğitiminin ve araştırma-uygulama çalışmalarının kalitesinin daha da yükseltilmesine yönelik çabaların kesintisiz sürdüğünü ifade eden Ocakçı; Dünya Şehircilik Günü’ne yönelik yayınladığı mesajda şunları aktardı: “Günümüzde, içinde yer aldığımız şehirlerin daha yaşanabilir kılınabilmesi tüm dünya şehirlerinin ortak hedefidir. Bunun için, doğanın sunduğu kaynakları gelecek kuşaklara kalacak şekilde akılcı kullanmak; tarihi ve kültürel çevre değerlerini koruyarak kullanma bilincini geliştirmek; araştırma ve uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararı gözeterek toplumsal yaşama aktarmak; yerel değerleri küresel ölçekte rekabet edebilir düzeye yükseltebilmek, eşitlikçi, yenilikçi yaklaşımlarla yaşamı ve mekânı düzenleyebilmek yönünde şehirlerin geleceğini yönlendirmek gerektiği kavranmalıdır.”

http://www.ekoyapidergisi.org/2729-turkiyenin-ornek-sehir-projeleri-itude-sekilleniyor.html

İTÜ’de Yenilikçi Kent Planları Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor

http://www.arkitera.com/haber/27850/itu-de-yenilikci-kent-planlari-uzerine-calismalar-devam-ediyor

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ocakçı, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında “Şehirlerin kimliğine sahip çıkarak geleceğe aktarmak herkesin ortak hedefi olmalıdır.” dedi. İTÜ’de yürütülen projelere de değinen Prof.Dr. Ocakçı, “İTÜ Eskişehir Kocakır Ekokent Projesi”ne yönelik açıklamalarda bulundu.

İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde, planlama mesleğinin, eğitiminin ve araştırma-uygulama çalışmalarının kalitesinin daha da yükseltilmesine yönelik çabaların kesintisiz sürdüğünü ifade eden Ocakçı; Dünya Şehircilik Günü’ne yönelik yayınladığı mesajda şunları aktardı: “Günümüzde, içinde yer aldığımız şehirlerin daha yaşanabilir kılınabilmesi tüm dünya şehirlerinin ortak hedefidir. Bunun için, doğanın sunduğu kaynakları gelecek kuşaklara kalacak şekilde akılcı kullanmak; tarihi ve kültürel çevre değerlerini koruyarak kullanma bilincini geliştirmek; araştırma ve uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararı gözeterek toplumsal yaşama aktarmak; yerel değerleri küresel ölçekte rekabet edebilir düzeye yükseltebilmek, eşitlikçi, yenilikçi yaklaşımlarla yaşamı ve mekânı düzenleyebilmek yönünde şehirlerin geleceğini yönlendirmek gerektiği kavranmalıdır.”

“Şehirlerin geleceği, kimliğinin korunmasına bağlıdır.”
Ocakçı, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak tüm ölçeklerde, yerleşim yerlerine sürdürülebilir yaşam kültürünün kazandırılması ile ekolojik ve kendine özgü kimliği olan estetik şehirlerin oluşturulmasına bilimsel ve akademik açıdan katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla yapılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Ekolojik Yerleşme Birimi Standardı Geliştirilmesi ve Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Kocakır Mevkiinde Pilot Uygulama Yapılmasına İlişkin Ortak Hizmet Uygulaması Protokolü” hakkında bilgi veren Ocakçı, Türkiye’nin ilk “süperkent”inin İTÜ’de projelendirildiğini belirtti.

Süper Kent projesinin detaylarını aktaran Prof.Dr. Ocakçı, “Mimarlık Bölümümüzden öğretim üyesi Prof.Dr. Zerrin Yılmaz ile birlikte ekibimin üstlendiği proje, 23 Nisan 2016 tarihinde, Antalya’da düzenlenen EXPO 2016 kapsamında “Tarih, Biyo-çeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Şehirler” teması altında örnek proje olarak sunuldu. Şehircilikte yeni bir yaklaşımın ortaya konulduğu çalışmada, Eskişehir’in Kocakır Mevkii rezerv alanında, malzeme ölçeğinden bina ve yerleşme ölçeğine kadar tüm ölçeklerde yerleşmenin altyapı sistemleri dahil, karbon salınımın azaltılması, ekolojik iç ve dış yaşam alanları oluşturulması için tasarım stratejileri geliştirildi. Bu stratejiler doğrultusunda Kocakır’ın; enerjide sıfır karbon salınımı yapan, yüksek karbon yutak potansiyelli alanlar sunan, bölgedeki kaynakları kullanan, ihtiyacını kendi üreten ve atıkları bölge içinde kullanarak sıfır atıklı bir kent olarak, ulusal ekolojik yerleşme standart altyapısına temel oluşturmak üzere tüm detayları ile tasarlandı. Sıfır enerji, sıfır atık ve kendi kendine yeten, ekolojik şehir tasarlamaya devam edeceğiz ” diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Buluşmaları 2016 Öğrenci (Video) Atölyesi

Her yıl geleneksel olarak TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından ortak olarak düzenlenen İstanbul Buluşmaları bu yıl 10. kez düzenlenmiştir. MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde 13 Nisan 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilen İstanbul Buluşmaları etkinliğinin bu yılki teması “İstanbul’u Paylaşmak”. Bu kapsamda İmre Azem yürütücülüğünde bir video atölyesi öğrenciler için düzenlenmiştir.

Çarşamba Seminerleri: İstanbul Planlama Okullarının 2000’li Yıllarla İmtihanı

Çarşamba Seminerleri’nde Akademinin Kent Gündemi Çalışma Grubu olarak, “İstanbul Planlama Okullarının 2000’li Yıllarla İmtihanı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdik.

“İstanbul Buluşmaları 2015: 2000’li yıllarda İstanbul’da birlikte yaşam” kapsamında, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi koordinasyonunda, İTÜ, MSGSÜ ve YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden öğretim elemanlarının katılımıyla oluşturulan Akademik Kent Gündemi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “İstanbul planlama okullarının 2000’li yıllarla imtihanı” başlıklı sunuşun tanıtım metni şöyle: “İstanbul planlama okullarının 2000’li yıllarla imtihanı” çalışmasının amacı, İstanbul’da 2000’li yıllarda değişen ekonomik-siyasal ve mekânsal paradigma çerçevesinde İstanbul planlama okullarının, gündemi takip etme ve gündem yaratma becerisinin sorgulanmasıdır. Bu amaç çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde 2000-2015 yılları arasında yapılan lisansüstü tezleri, bilimsel araştırma projeleri ve döner sermaye projelerine yönelik veriler derlenerek bir veri tabanı oluşturulmuştur. Kent gündeminin takibi ise, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin bu zaman aralığında düzenlemiş olduğu etkinlikler, yaptığı basın açıklamaları ve açtığı dava konuları üzerinden yapılmıştır. Veri tabanının sorgulanmasında yöntem olarak, ilişkisel haritalama tekniği ve bunu görselleştirmek için ise bir web platformu olan “Graph Commons” arayüzü kullanılmıştır. Bu arayüz sayesinde, araştırmalarda vurgulanan konuların, kavramların ve araştırmalara konu olan örnek çalışma alanlarının yıllara göre değişimi saptanmış; bunlar arasındaki ilişkisellik ortaya çıkarılmıştır. Ek olarak, hangi konuların hangi çalışma alanlarında yoğunlaştığı, hangi kavramların beraber ele alındığı, hangi yıllarda hangi tür araştırma konularının ağırlık kazandığı ortaya konmuş; bunların kent gündemi ile olan paralelliği irdelenmiştir.”

İTÜ Ekibi: Zeynep Günay, Ebru Kurt, Aslı Ulubaş

Silk Road to Peace

Jorg Ostrowski, Beijing’den İstanbul’a Marco Polo’nun rotasının izini sürdüğü “Silk Road to Peace” projesinin bulgularını paylaşmak üzere, 22 Haziran Pazartesi saat 16.00’da İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 136 no’lu derslikte bir seminer verecek.

En İyi Poster Ödülü, “Does Urban Planning Education Deal With Risks?”

15-17 Haziran 2015 tarihleri arasında Maastricht-Hollanda’da düzenlenen 24. Society for Risk Analysis (SRA) – Europe Konferansında, katılımcıların oyları sonucunda belirlenen En İyi Poster Ödülünü “Does Urban Planning Education Deal With Risks?” çalışmalarıyla Handan Kaplan (ŞBP, 3. sınıf öğrencisi), Nergiz Kaykı (ŞBP, 3.sınıf öğrencisi), Yasin Sezer Türk (ŞBP, 3.sınıf öğrencisi), Yücel Torun (Afet Yönetimi Y.Lisans öğrencisi, Ar.Gör.) ve Seda Kundak (ŞBP, Doç.Dr.) almıştır.