Doç.Dr. Seda Kundak, Society for Risk Analysis-Europe

Doç.Dr. Seda Kundak’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Society for Risk Analysis-Europe’un yıllık kongresi Östersund-İsveç’te başladı. Bilimsel sunumların yansıra, SRA-Europe üyelerinin katıldığı Genel Kurul toplantısında risk analizi konularında bölgesel organizasyonların ve genç araştırmacıların desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı. Konferans kapsamında, Doç.Dr. Seda Kundak, yürütücülüğünü yapmakta olduğu “Afet Lojistiğinin Mekansal Hiyerarşik Yapılanması” başlıklı TÜBİTAK projesinin bulgularını içeren “Disaster Logistics Evauation in Extreme Events” isimli bildiriyi sundu.

Yayın, “Could Land Readjustment be Participatory and Inclusive in Turkey”, Şence Türk

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK tarafından hazırlanmış olan “Could Land Readjustment be Participatory and Inclusive in Turkey” isimli çalışma, UN-Habitat tarafından basılan ve editörlüğünü Prof. Dr. Yu-Hung HONG ve Julia TIERNEY’in yaptığı “Global Experiences in Land Readjustment” isimli kitap içerisinde bölüm olarak yayınlanmıştır.

Urban Legal Case Studies Vol 7.jpg

Mezunlar Günü

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü 1988 ve 1998 yılı mezunlarını kapsayan 20. ve 30. Yıl buluşması 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 9.30- 17.00 arasında İTÜ Taşkışla yerleşkesinde yapılacaktır. Görselde ki listede bulunan ve henüz kendileriyle iletişime geçemediğimiz siz değerli mezunlarımızın güncel iletişim bilgilerini Araş. Gör . Rümeysa Bayar (bayarr@itu.edu.tr) ile mail olarak paylaşmanızı ve katılım durumunuzu belirtmenizi bekliyoruz.