Erasmus +

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün Erasmus + sayfasına hoşgeldiniz!

Bu sayfalarda bölüm erasmus koordinatörleri, ders programları, ects kredileri, ikili anlaşmalar, erasmus yoğun programlar ve indirmeye hazır rehberler ile taslak öğrenim sözleşmelerine ulaşabilirsiniz.

 

Welcome to Erasmus + world of the Department of Urban and Regional Planning!

Here you can find information on contacts, course schedules, bilateral agreements, erasmus intensive programs and download-ready url guidelines.