Ders Katalog | Course Catalogue

Şehir ve Bölge Planlaması Ders Planı (%30 İngilizce)
Urban and Regional Planning Course Plan (%100 English)

1. Yarıyıl / 1st Semester
SBP 101 ● Göç ve Kent
SBP 103E ● Role of Professions in Sustainability
SBP 105E ● Other Worlds: Society and Space in Science Fiction and Fantastic Literature
SBP 119 / 119E ● Şehir ve Bölge Planlamaya Giriş ve Etik / Introduction to Urban and Regional Planning and Ethics

2. Yarıyıl / 2nd Semester
SBP 120E ● Introduction to Computer Systems in Urban Studies
SBP 126 / 126E ● Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Planlama / Geographical Information Systems and Planning

3. Yarıyıl / 3rd Semester
SBP 205E ● Statistics
SBP 223 ● Arazi Kullanım Planlaması
SBP 223E ● Land Use Planning
SBP 245 ● Şehirsel Ulaşım
SBP 245E
● Urban Transportation

SBP 252 ● Konut ve Yöre Planlaması
SBP 252E ● Housing and Site Planning

4. Yarıyıl / 4th Semester
SBP 214 / 214E ● Coğrafya / Geography
SBP 222 ● Şehir Ekonomisi
SBP 222E ● Urban Economics
SBP 224 ● Şehir ve Çevre Jeolojisi
SBP 224E
● Urban and Environmental Geology

SBP 232 / 232E ● Şehir Tarihi / The City in History
SBP 234 ● Şehir Sosyolojisi
SBP 234E ● Urban Sociology
SBP 242 / 242E ● Planlama Kuramı ve Teknikleri / Planning Theory and Techniques
SBP 251 / 251E ● Şehir ve Çevre Mühendisliği / Urban and Environmental Engineering

5. Yarıyıl / 5th Semester
SBP 323 / 323E ● Şehirsel Tasarım / Urban Design
SBP 327 / 327E ● Şehir Hukuku ve Şehir Yönetimi / Urban Law and Management
SBP 331 ● Sit Koruma
SBP 331E ● Site Conservation
SBP 349E ● Urban Economic Geography

6. Yarıyıl / 6th Semester
SBP 316E ● Systems Approach and Planning Methods
SBP 326E ● Planning in New Towns
SBP 334E ● Natural Hazards and Urban Safety
SBP 337 ● Yerleşimlerde Açık Ortak Kullanım Alanları ve Değerlendirilmeleri
SBP 338 ● Planlamada Kantitatif Yöntemler
SBP 338E ● Quantitative Methods in Planning
SBP 348E ● Urban Ecology
SBP 354E ● Urban Geography and Inequalities
SBP 356E ● Remote Sensing
SBP 358E ● Real Estate Economics
SBP 366E ● Introduction to Environmental Problems

7. Yarıyıl / 7th Semester
SBP 418 ● Planlamaya Katılım
SBP 418E ● Participation in Planning
SBP 423 / 423E ● Bölge Bilimi ve Planlama / Regional Science and Planning
SBP 424E ● Creative Cities
SBP 433E ● Healthy Cities
SBP 438 ● Metropoliten Gelişme Dinamikleri
SBP 439 ● Metropoliten Planlama
SBP 439E ● Metropolitan Planning
SBP 443 ● Taşınmaz Mal (Gayrimenkul) Değerlemesi

8. Yarıyıl / 8th Semester
SBP 412E ● Disaster Mitigation in Urban Planning
SBP 435 ● Konut Sorunu ve Politikaları
SBP 436 / 436E ● Kentsel Çevre için Evrensel Tasarım / Universal Design for Urban Environment
SBP 448 ● Kentsel Kimlik ve İmge
SBP 450 ● Kentsel Dönüşüm Modelleri & Uygulamaları
SBP 453E ● Sustainable Planning and Development
SBP 457 ● Sosyal Politika ve Planlama
SBP 497E ● Rural Settlements and Problems                                                         
SBP492 ● Diploma Projesi