Profesör Kemal Ahmet Aru’nun 100. Doğum Yılı UNESCO Anma Etkinlikleri

Prof. Kemal Ahmet Arû, UNESCO 36. Genel Konferansı’nın sonunda oybirliği ile alınan kararla, 2012 yılında 100. doğum yıldönümünde uluslararası düzeyde anılmak üzere seçildi. Kararda, “Kemal Ahmet Arû’nun bütün dünya mimarları ve şehircileri için bir referans olduğu” vurgulandı.http://www.unesco.org

Prof. Kemal Ahmet Aru’nun 1940-1982 yılları arasında 42 yıl kesintisiz görev yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı da, onur duyduğu bu anma ve kutlamaya İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlediği çeşitli etkinliklerle katılma kararı aldı.

İlgili websitesi için bknz.

 

100th anniversary of the birth of Kemal Ahmet Aru, architect and urban planner (1912-2005) In 36th General Conference of UNESCO held in between October 25, and November 10, 2011 in Paris, it has been unanimously resolved to celebrate 100th Birth Year of Our Dear Professor, founder of Urban Design and Urban and Regional Planning Discipline in Turkey, Architect and Urban Planner, Kemal Ahmet Aru with the participation of UNESCO and to commemorate him worldwide. http://www.unesco.org

The Dean and the Board of Faculty of Architecture, Istanbul Technical University, where Prof. Kemal Ahmet Aru has served 42 years continuously, between the years 1940 and 1982, have decided to participate this commemoration and celebration making them to feel honored together…

Click to read more