Çarşamba Seminerleri: İstanbul Planlama Okullarının 2000’li Yıllarla İmtihanı

Çarşamba Seminerleri’nde Akademinin Kent Gündemi Çalışma Grubu olarak, “İstanbul Planlama Okullarının 2000’li Yıllarla İmtihanı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdik.

“İstanbul Buluşmaları 2015: 2000’li yıllarda İstanbul’da birlikte yaşam” kapsamında, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi koordinasyonunda, İTÜ, MSGSÜ ve YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden öğretim elemanlarının katılımıyla oluşturulan Akademik Kent Gündemi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “İstanbul planlama okullarının 2000’li yıllarla imtihanı” başlıklı sunuşun tanıtım metni şöyle: “İstanbul planlama okullarının 2000’li yıllarla imtihanı” çalışmasının amacı, İstanbul’da 2000’li yıllarda değişen ekonomik-siyasal ve mekânsal paradigma çerçevesinde İstanbul planlama okullarının, gündemi takip etme ve gündem yaratma becerisinin sorgulanmasıdır. Bu amaç çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde 2000-2015 yılları arasında yapılan lisansüstü tezleri, bilimsel araştırma projeleri ve döner sermaye projelerine yönelik veriler derlenerek bir veri tabanı oluşturulmuştur. Kent gündeminin takibi ise, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin bu zaman aralığında düzenlemiş olduğu etkinlikler, yaptığı basın açıklamaları ve açtığı dava konuları üzerinden yapılmıştır. Veri tabanının sorgulanmasında yöntem olarak, ilişkisel haritalama tekniği ve bunu görselleştirmek için ise bir web platformu olan “Graph Commons” arayüzü kullanılmıştır. Bu arayüz sayesinde, araştırmalarda vurgulanan konuların, kavramların ve araştırmalara konu olan örnek çalışma alanlarının yıllara göre değişimi saptanmış; bunlar arasındaki ilişkisellik ortaya çıkarılmıştır. Ek olarak, hangi konuların hangi çalışma alanlarında yoğunlaştığı, hangi kavramların beraber ele alındığı, hangi yıllarda hangi tür araştırma konularının ağırlık kazandığı ortaya konmuş; bunların kent gündemi ile olan paralelliği irdelenmiştir.”

İTÜ Ekibi: Zeynep Günay, Ebru Kurt, Aslı Ulubaş