Çarşamba Seminerleri: İstanbul Planlama Okullarının 2000’li Yıllarla İmtihanı

Çarşamba Seminerleri’nde Akademinin Kent Gündemi Çalışma Grubu olarak, “İstanbul Planlama Okullarının 2000’li Yıllarla İmtihanı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdik.

“İstanbul Buluşmaları 2015: 2000’li yıllarda İstanbul’da birlikte yaşam” kapsamında, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi koordinasyonunda, İTÜ, MSGSÜ ve YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden öğretim elemanlarının katılımıyla oluşturulan Akademik Kent Gündemi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “İstanbul planlama okullarının 2000’li yıllarla imtihanı” başlıklı sunuşun tanıtım metni şöyle: “İstanbul planlama okullarının 2000’li yıllarla imtihanı” çalışmasının amacı, İstanbul’da 2000’li yıllarda değişen ekonomik-siyasal ve mekânsal paradigma çerçevesinde İstanbul planlama okullarının, gündemi takip etme ve gündem yaratma becerisinin sorgulanmasıdır. Bu amaç çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde 2000-2015 yılları arasında yapılan lisansüstü tezleri, bilimsel araştırma projeleri ve döner sermaye projelerine yönelik veriler derlenerek bir veri tabanı oluşturulmuştur. Kent gündeminin takibi ise, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin bu zaman aralığında düzenlemiş olduğu etkinlikler, yaptığı basın açıklamaları ve açtığı dava konuları üzerinden yapılmıştır. Veri tabanının sorgulanmasında yöntem olarak, ilişkisel haritalama tekniği ve bunu görselleştirmek için ise bir web platformu olan “Graph Commons” arayüzü kullanılmıştır. Bu arayüz sayesinde, araştırmalarda vurgulanan konuların, kavramların ve araştırmalara konu olan örnek çalışma alanlarının yıllara göre değişimi saptanmış; bunlar arasındaki ilişkisellik ortaya çıkarılmıştır. Ek olarak, hangi konuların hangi çalışma alanlarında yoğunlaştığı, hangi kavramların beraber ele alındığı, hangi yıllarda hangi tür araştırma konularının ağırlık kazandığı ortaya konmuş; bunların kent gündemi ile olan paralelliği irdelenmiştir.”

İTÜ Ekibi: Zeynep Günay, Ebru Kurt, Aslı Ulubaş

Silk Road to Peace

Jorg Ostrowski, Beijing’den İstanbul’a Marco Polo’nun rotasının izini sürdüğü “Silk Road to Peace” projesinin bulgularını paylaşmak üzere, 22 Haziran Pazartesi saat 16.00’da İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 136 no’lu derslikte bir seminer verecek.

Tony Ciochetti Soyak desteğiyle İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde seminer verdi!

“Gayrimenkul alanında öncü projelere imza atan Soyak, bu sefer farklı bir alanda bir ilke imza attı. Thomas G. Eastman Kürsüsü Başkanı, MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) Şehircilik ve Şehir Planlaması Departmanı’nda Emlak Uygulamaları Profesörü olarak görev yapmış olan Tony Ciochetti, Soyak Holding’in desteği ve davetiyle İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı’nda bir seminer verdi

Gayrimenkul alanında öncü projelere imza atan Soyak, bu sefer farklı bir alanda bir ilke imza attı. Thomas G. Eastman Kürsüsü Başkanı, MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) Şehircilik ve Şehir Planlaması Departmanı’nda Emlak Uygulamaları Profesörü olarak görev yapmış olan Tony Ciochetti, Soyak Holding’in desteği ve davetiyle İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı’nda bir seminer verdi. ‘Finansal Sürdürülebilirlik’ konusundaki seminere hocalar ve öğrencilerin dışında konuyla ilgilenen pek çok kişi katıldı.

Sürdürülebilirlik deyince akla ilk gelen isim olan Soyak, yine öncü bir çalışmaya imza attı. MIT’nin Türkiye’deki tek ortağı olan Soyak’ın davetlisi olarak ülkemize gelen Prof. Tony Ciochetti, İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Gayrimenkul Geliştirme Yüksel Lisans Programı’nda bir seminer verdi. Görevine Teksas Üniversitesi, San Antonio Gayrimenkul Finansmanı ve Geliştirme Programı Direktörü olarak devam eden Prof. Tony Ciochetti, Finansal Sürdürülebilirlik konusunda verdiği seminerde öğrenciler hocalar ve konuya ilgi duyanlarla çok değerli bilgiler paylaştı.

Türkiye’ye gelmekten son derece mutlu olduğunu belirten Ciochetti, gayrimenkul sektörünün Türkiye’deki gelişiminin kendisini şaşırttığını söyledi. Ciochetti Enerji verimliliği ve finansal sürdürülebilirliğin sektörün en önemli konularından biri olduğunu belirterek şunları söyledi. “Türkiye gibi bir ülkenin enerji sarfını azaltmak için mevcut binaların enerji verimliliğini artırmak en uygun yoldur. Bunun da devlet tarafından desteklenmesi gerekir. Enerji verimliliğine yönelik yenilemenin dinamikleri ve özellikleri hakkında daha bilgili hale geldikçe bina yenilemenin artık olağan bir uygulama haline geleceğini düşünüyorum. Düzenlenmiş bir karbon piyasasının oluşması ve enerji verimliliği iyileştirmeleri uygulamalarının daha çok benimsenmesi önemlidir. Bina yenilemesi enerji tasarrufu sağlayacaktır ve enerji tüketimi azalınca karbon tasarrufu da sağlanacaktır” dedi.”

https://www.emlaktasondakika.com/haber/sektorden-haberler/tony-ciochetti-soyak-destegiyle-itu-sehir-ve-bolge-planlamasi-bolumunde-sem/49195