Prof. Dr. Handan Türkoğlu, “Sürdürülebilirlik V+FAZLASI”

VitrA’nın tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik temaları etrafında, farklı mesleklerden 9 konuşmacının yedi buçuk dakikalık konuşmalarından oluşan V+FAZLASI etkinliği 2 Ekim’de Ankara CerModern’de gerçekleşti. Sürdürülebilirlik V+FAZLASI bölümünün “Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Yaşam Kalitesi” başlıklı ilk sunumunu yapan İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nden Handan Türkoğlu, sürdürülebilirlik kavramını Türkiye’de yıllardır yürüttüğü saha araştırması çalışmalarının çıktıları üzerinden anlattı.
http://galeri3.arkitera.com/…/2017/ekim/v-fazlasi/3.jpg.jpeg