Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 12
...................................................................................

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Kataloğu  
Akademik Takvim

ATÖLYE: KAMUSAL MEKANI YENİDEN YAPMAK

“The RE-PUBLIC Workshop: REMAKING the PUBLIC SPACE”

Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yoğun Programlar (IP)

Atölye, türkçeye mekan-yapma ve/veya yer-oluşturma olarak çevrilebilen place-making kavramı çerçevesinde kamusal mekanın kompleks ve farklı katmanlarına odaklanmaktadır. Son yıllarda kamusal mekanın, ya göz ardı edilme ya da kamusal mekanın sunumunda pazar koşullarının hakim kılınması ile özelleştirme, ticarileştirme ve askerileştirmeye bağlı olarak kamusallığını kaybetmeye başladığına dair genel bir anlayış hakimdir. Bu kapsamda atölye, mevcut ekonomi-politik süreçler ve sosyo-mekânsal zorluklar çerçevesinde kamusal mekânı yeniden düşünmek için bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Bir yandan mekan-yapma kavramı çerçevesinde kent, kentli ve plancı arasındaki kompleks ve farklı ilişkileri anlamak üzere interaktif bir araştırma ve uygulamaya yönelik bir alan yaratırken; diğer yandan kamusal mekanın yeniden yapımında kültürel, tarihi, ekonomik, ekolojik ve politik yansımaları sorgulamaktadır. Avrupa Birliği kentlerinin dönüşümünde kamusal mekânın rolünü sorgulamakta; kentlerin imajının yeniden tanımlanması, yaşam kalitesi ve yaşanabilirliğinin iyileştirilmesi, ekonomik değer yaratılması ve kültürlerarası diyalogun sağlanması gibi etkilerini ve farklılaşan anlamlarını irdelemektedir. Bu temel içerik çerçevesinde Taksim’i konu alan atölye 18 - 29 Temmuz 2014 tarihleri arasında Istanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nden Handan Türkoğlu, Zeynep Günay ve Meriç Demir koordinatörlüğünde; Brandenburg Technical University (Almanya), KU Leuven Faculty of Architecture (Belçika), ve Politecnico di Torino (Italya) üniversitelerinin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı bölümlerinden üçüncü ve dördüncü sınıf lisans öğrencilerinin yanı sıra lisansüstü öğrencilerinin de katılımına açık olan atölye, seminer dizileri, tasarım ve “bilgi kahvesi” olarak tanımlanan tartışma seanslarından oluşmaktadır.

The RE-PUBLIC Workshop will focus on the complex and diversified layers of public space within the context of the place-making logic. It will be a platform to rethink and remake the public space as a bridge between the past, the present and the future while emphasising the current economic-political processes and socio-spatial challenges. It will construct an interactive research and hands-on practice arena to develop a better understanding of the complex and diversified relations between space and society and the logics of place-making. While it will question the manner in which public space is transforming cities  in Europe, it will identify the diversified, multi-layered and complex meaning and role of public space including the revival of cities’ image, the improvement of quality of life and liveability, influencing economic value, building inter-cultural dialogue and democracy. The core idea is to respond to these issues regarding Istanbul’s Taksim region including the Taksim Square, Gezi Park and Istiklal Street. The participants will be invited to develop their own understanding of public space and jointly produce their own place-making strategies on possible alternatives for the process of planning, designing and implementing change in public spaces in accordance to their scope, use and meaning. The RE-PUBLIC Workshop will take place in Istanbul from 18 to 29 July 2014 as a joint undertaking of four higher education institutions including Istanbul Technical University (Turkey) (coordinator), Brandenburg Technical University (Germany), KU Leuven Faculty of Architecture (Belgium), and Politecnico di Torino (Italy) combining three different disciplines working on public space – architecture, urban planning and landscape architecture.


...................................................................................