Projeler | Projects

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve Kriterlerinin Geliştirilmesi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü & İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü. 22.05.2017- 28.11.2017, Ocakçı, M., Türk, Ş.Ş., Terzi, F .

 

Eskişehir Kocakır Mevkiinde Ekolojik Yerleşme Planlaması ve Kentsel Tasarımı (Ekolojik Yerleşme Birimi Standardının Belirlenmesi ve Bu Standardın bir Pilot Alanda Uygulanması İşi Kapsamında), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı & İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, (2015-2016), Yılmaz, Z (Koordinatör), Ocakçı, M, Türkoğlu, Terzi, F., Okumuş, G., Parmaksızoğlu, İ.C., Kadırgan, F., Müftüoğlu, O., Sohtaoğlu, N., Gedik, H., Arslanlı, K.Y., Erbaş Gürler, E., Onuk Madanoğlu T., Gerçek, H., Tanık A., Güven H., Böke, Y.E., Bağrıyanık, M., Erkan, A., Sağlam, N.G., Kalaycıoğlu, E., Ashrafian, T., Karakaş, M.

 

İstanbul Çevre Düzeni Planı Revizyonu- Afet Riskli Alanların Belirlenmesi ve Mülkiyet Çalışma Grubu, İBB- BİMTAŞ-Belde Planlama AŞ ve İTÜ NOVA AŞ, 01.04.2016- 30.06.2017, Terzi, F.

 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi , Eskişehir Ulaşım Ana Planı Revizyonu Çalışması, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, Osmangazi Üniversitesi. 18.05.2015- 31.12.2016, Öğüt, K.S., Tezcan, O., Gerçek, H., Gedizoğlu, E., Terzi, F., Aksoy, G., Sarısoy, G., Bilgiç, Ş., Karacasu, M, Filiz, Z., Altın, A., Kara, Ç., Akalın, K.B. .

 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa İlçesi Kentsel Dönüşüm Master Plan Çalışması, Tekirdağ B.B. & İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, Ocakçı, M, Ünlü, A ve Terzi, F (2015-2017) .

 

1/25000 Ölçekli Eskişehir Metropoliten Alan Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı Çalışması, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü (Plan Onama Tarihi 26.09.2106), Ocakçı, M, Türkoğlu, H, Kerimoğlu, E ve Terzi, F (2014-2016) .

 

Kentsel Dönüşümde Mekânsal Karar Destek Sistemi ve Algoritması: 6306 sayılı Yasa Kapsamındaki Alanlar Özelinden Hareketle İstanbul Geneli İçin Dönüşüm Modellerinin Oluşturulması-Bayrampaşa Örneği. Proje No: Mi 2015-65, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Terzi, F. ve Türk, Ş.Ş (2015).

 

Kahramanmaraş Kumaşır Gölü ve Yakın Çevresi İmar Planı, Peyzaj ve Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlanması, İTÜ Çevre Şehircilik ve Uygulama Merkezi, 8. Eşbah, H., Türkoğlu, H., Terzi, F., Erdem-Kaya, M., Kaya, H.S. (2014).

 

T.C. Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Kampüsü Master Planı ve Avan Projesi, İTÜNOVA Teknolojileri A.Ş. -İTÜ, Şener, S.M., Özçevik, Ö., Ertekin, Ö., Eyüpoğlu, E., Terzi, F. (2013).