Eğitim | Education

Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde verilen Lisans ve Lisansüstü programlarına, ÇAP ve YANDAL programlarına, uluslararası değişim programlarına, yoğun programlara, tez özetlerine ve ders kataloglarına ilgili bağlantıları kullanarak bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Please follow the links to visit undergraduate and graduate programmes, double-degree and minor programmes, international exchange programmes, intensive programmes, thesis summaries and course catalogues of the department.