Hoşgeldiniz!

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü olarak içinde yaşadığımız çevreleri, yerleşmeleri, şehirleri daha yaşanabilir kılmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken doğanın bize sunduğu kaynakları gelecek kuşaklara da kalacak şekilde akılcı kullanmayı, kültürel mirası ve tarihi değerleri korumayı, eşitlikçi ve hoşgörülü olmayı ilke edindik.

Bölümümüzün vizyonu, planlama disiplinini tüm ölçeklerde yönlendiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, köklü geçmişini çağdaş atılımlarla bütünleştiren, yenilikçi kadrosuyla eğitim – öğretim – araştırma – uygulama alanlarında öncü bir ortam yaratmaktır. Misyonumuz ise, geleceği yönlendirmek üzere yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendisini geliştirebilen şehir ve bölge plancıları ve bilim adamları yetiştirmektir. Araştırma ve uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Bölümümüz, 1983-1984 öğretim yılından bu yana Türkiye’deki en geniş öğretim kadrosu ile hizmet vermektedir. Mesleğini yabancı dilde de uygulayabilen Şehir Plancıları yetiştirebilmek için 1997 yılından bu yana öğretim planındaki derslerin %30’u İngilizce olarak verilmektedir. Program zorunlu, seçmeli ve proje derslerinden oluşmaktadır. 2010-2011 öğretim yılından itibaren %100 İgilizce öğretim başlamış bulunmaktadır. Derslerin toplam kredisi 156 dır (240 AKTS). Öğretim planı Mimarlık Fakültesi içinde çift anadal yapmayı, Erasmus ve TIME gibi değişim programlarına katılımı kolaylaştıracak biçimde düzenlenmiştir.

Mezunlarımız, Şehir Plancısı olarak gerek özel ve gerekse kamu sektöründe kentsel ve kırsal alanlarda çalışabilmektedir. Şehir Plancıları kamu sektöründe kamunun en üst düzeyinden (DPT ve Bakanlıklar gibi) en küçük belediyelere kadar değişik kademelerde görev almaktadırlar. Gelişme politika ve stratejilerinin belirlenmesi, toplumsal gelişmenin yönlendirilmesi gibi üst düzey kararlardan, metropoliten alanların planlanması, ya da küçük kırsal yerleşim merkezlerinin geliştirilmesi gibi konu alanlarında çalışırlar. Özel sektörde plancılar kendi planlama bürolarında planlama çalışması yapabilecekleri gibi, gayrımenkul geliştirme kurumları, bankalar, sanayi kuruluşları, toplu konut kuruluşları, yatırım firmalarında da plancı olarak görev yapmaktadırlar.

2001 – 2002 Akademik yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Y. Lisans ve Doktora Programlarımız yeniden yapılandırılmıştır. Yeni durumda Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünün İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü içinde Şehir Planlama ve Bölge Planlama yüksek lisans programları ile Şehir ve Bölge Planlama Doktora programı bulunmaktadır. Ayrıca, Mimarlık Fakültesi içinde Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile ortak olarak yürütülen disiplinlerarası Kentsel Tasarım programı 2002-2003 öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Her programa Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İnşaat Mühendisliği, Jeodezi, İstatistik, Coğrafya, Ekonomi, Sosyoloji gibi disiplin alanlarından öğrenci kabul edilmektedir.

  • Lisansüstü Programları
  • İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü