Şehir ve Bölge Planlama Lisans programı, geleceği yönlendirmek üzere yaşamı, toplumu ve mekanı kavrayabilen, sorgulayan, bütünleşik ilişkileri algılayabilen ve analitik düşünebilen; bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren; yeniliklerle kendisini geliştirebilen; eşitlikçiliği, toplum yararı ve kent hakkını ilke edinen geleceğin plancılarını yetiştirmek üzere şekillendirilmiştir.

Mesleğini yabancı dilde de uygulayabilen Şehir Plancıları yetiştirebilmek için 1997 yılından bu yana öğretim planındaki derslerin %30’u İngilizce olarak verilmektedir. 2010 -2011 öğretim yılından itibaren %100 İgilizce öğretim başlamış bulunmaktadır. Program zorunlu, seçmeli ve proje derslerinden oluşmaktadır. Derslerin toplam kredisi 156 dır (240 AKTS). Öğretim planı Mimarlık Fakültesi içinde özellikle Mimarlık Bölümü ile çift anadal yapmayı kolaylaştıracak biçimde düzenlenmiştir.

Ders planı

2017-2018 Güz Dönemi sonrası