Bölüm Başkanımız Prof.Dr. Mehmet Ocakçı’nın Mezuniyet töreni konuşması
Temmuz 2017

Bugün, öğrencilerimizin Fakültemizden mezun olmalarının mutluluğunu ve kıvancını paylaşıyoruz. Mezuniyet, yeni bir başlangıç anlamı da taşır. Mezuniyetleri ile birlikte, değerli öğrencilerimize güzel ve yeni bir başlangıç diliyorum.

Bilindiği üzere, Cumhuriyetimizin en önemli hedeflerinden olan aydınlanma ve bilgi toplumu olma anlayışlarının yerleştirilmesi ve geliştirilmesinde İTÜ öncü bir rol oynamıştır. Şehircilik konularının Ülkemizde bir meslek ve bilim alanı olarak yerleşmesinde de İTÜ bu öncülüğü sürdürmüştür. Üniversitemiz, Yüksek Mühendis Mektebinden 1944 yılında İTÜ ismini aldığında Ord. Prof. Gustav Oelsner ve Asistanı Kemal Ahmet Arû şehircilik derslerini uzun süredir (1940 dan itibaren) Mimarlık Şubesinde yürütmekteydiler. Şehircilik 1946 senesinde bir kürsü olarak, 1983-84 eğitim-öğretim yılından itibaren ise Bölüm olarak Mimarlık Fakültesinde kurumsallaşmıştır. Şehirciliğin meslek ve bilim alanı olarak gelişmesinde yoğun emekleri bulunan değerli Hocalarımıza şükranlarımızı sunuyor aramızdan ayrılmış olanları saygı ve şükran ile anıyoruz. Bugün Bölümümüz 17 Profesör, 13 Doçent, 7 Y. Doç, ve Öğretim Görevlisi ve 24 Araştırma Görevlisi ile 61 bilim insanından oluşan, çok değerli ve güçlü bir kadroya sahiptir. Bölümümüzden mezun olan öğrenci sayısı bu dönem itibariyle 1538’e erişmiştir. Bölümümüz ve Fakültemizin tüm mezunlarıyla övünüyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Bir başka övüncümüzde Fakültemizin ve özellikle Bölümümüzün İTÜ’nün en fazla kız öğrencisi olan birimlerinden olmasıdır.

Değerli Mezunlar, eğitim, bilgi vermek, aktarmaktan öte, bilgiyi aramanın yaşam biçimi olduğu bir süreçtir. Bu anlamda öğrenciliğiniz yaşam boyu sürecek, geliştireceğiniz nitelik, yetenek, beceri ve yan ilgi alanlarınızla da diplomalarınızı daha da zenginleştireceksiniz. Kendinize de başkalarına da iyi ve güzel bakacak, sürekli kendinizi aşmayı hedefleyeceksiniz. İnsanı mutlu kılan şeyler arasında çalışmak, üretmek, insanlara yararlı olmak başta gelir. Unutmayınız, ateşböceği yalnızca kanat çırptığı zaman ışık saçabilir. Herbirinizin çevresine sürekli ışık yayacağını biliyoruz.

Öğrencilik, eğitim-öğretimi içeren ama fazlaları da olan bir süreçtir. Bizi esasında, bir araya getiren şey aynı zamanda yaşamımıza kattıklarıdır. Öğrenciliğiniz sırasında Taşkışla’da edindiğiniz birikimler, deneyimler, yaşanmışlıklar, değerler, dostluklar, paylaşımlar, en kıymetli anılarınız arasında yerini alacaktır. Şimdi okul dışı yaşama başlayacaksınız. Bakınız hayat, okuldakinin tersine, habersiz sınav yapar, sonra ders verir. Bu nedenle, bu sınavlara hazır olmanız için; hem çalışkan/ hem sosyal, hem takım oyuncusu/ hem rekabetçi, hem kararlı/ hem esnek, hem alçakgönüllü/ hem iddialı, hem rahat/ hem ciddi, hem idealist /hem pratik, hem profesyonel disipline/ hem amatör heyecana sahip olmak gibi nitelik ve özelliklerinizi daha da pekiştirerek geliştirmeniz gerekecektir.

Bilimsel çalışmalar, soru sormakla, eleştirel bakışla, görünenin arkasını anlamaya çalışmakla merak etmekle başlar. bu yaklaşımı, bu merakı, bu ruhu, dinamizmi, genç bakışınızı, ömür boyu korumanızı dilerim. Bilimsel bakışa sahip olmakta cesur ve ısrarcı olmak gerekir.

İnsan kendisine emek vererek gelişir ve yaptıklarıyla bilinir ama sadece yaptıklarından değil, yapmadıklarından da kamuya ve vicdanına karşı sorumludur. Öğrendiklerimizi uygularken yetenek ve yaratıcılığımızı kullanmanın yanısıra, insanlar insana yakışır bir şekilde yaşasın diye çalışıyorsak, değerler bilgisinin daha çok insana ulaşmasını mümkün kılarız. Kendi alanımızda İyi bir uzman olmanın yanısıra bu uzmanlığın etkin olduğu bir iklimin oluşturulması da gerekiyor. Bunun için de çaba göstermemiz gerekmektedir. Kaldı ki bizim alanımız, bütün gelişmelerin, değişimlerin odağı olan şehirlerde yaşayan büyük kitleleri etkileyecek konumdadır. Güzel ülkemiz, şehirlerin ilk kurulduğu, şehirleşmenin ilk kez başladığı yerlerden olarak, ortak belleğimiz olan, binlerce yıllık görkemli Anadolu Uygarlıklarının mirasçısıdır. Bir coğrafyaya sahip olmanın yolu o topraklarda yaşamış uygarlıkları bilmek, sahiplenmek ve yeni bileşimlerle sürdürmekten geçer. Birikimlerimizden ve kendimiz olmaktan vazgeçmeden geleceğe uzanmanın bir yolu bulunacaktır. Bütün bunlar bilimsel yaklaşımı toplumda egemen kılmakla başarılabilir.

Sevgili mezunlar, değer üreten, sürdürülebilir kalıcı çözümler geliştiren, fark yaratan, toplumsal gelişmeye katkı sağlayan yaklaşımlarınız, çevrenize ilham verecektir ve yaşam orada daha güzel yeşerecektir. Sözlerimi sonlandırırken mezunlarımızın ailelerine bu güzel günde bizimle beraber oldukları için, değerli öğretim üyelerimize ve yardımcılarına yoğun emekleri ve katkıları için tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrencilerimizin mezuniyetlerini kutlarım. Sizlerle İTÜ ve Taşkışla ailesinin bir üyesi olarak her zaman beraber olmayı ümit eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Mezunlar

İ.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü mezunları Facebook Sayfası

Mezun Yıllıkları

Bölümümüzün mezun bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

2014-2015 Akademik Yılı Mezunları

2013-2014 Akademik Yılı Mezunları

2012-2013 Akademik Yılı Mezunları

2011-2012 Akademik Yılı Mezunları

2010-2011 Akademik Yılı Mezunları

2009-2010 Akademik Yılı Mezunları

2008-2009 Akademik Yılı Mezunları

2007-2008 Akademik Yılı Mezunları

2006-2007 Akademik Yılı Mezunları

2005-2006 Akademik Yılı Mezunları

2004-2005 Akademik Yılı Mezunları

2003-2004 Akademik Yılı Mezunları

2002-2003 Akademik Yılı Mezunları

2001-2002 Akademik Yılı Mezunları

2000-2001 Akademik Yılı Mezunları

1999-2000 Akademik Yılı Mezunları

1998-1999 Akademik Yılı Mezunları

1997-1998 Akademik Yılı Mezunları

1996-1997 Akademik Yılı Mezunları

1995-1996 Akademik Yılı Mezunları

1994-1995 Akademik Yılı Mezunları

1993-1994 Akademik Yılı Mezunları

1992-1993 Akademik Yılı Mezunları

1991-1992 Akademik Yılı Mezunları

1990-1991 Akademik Yılı Mezunları

1989-1990 Akademik Yılı Mezunları

1988-1989 Akademik Yılı Mezunları

1987-1988 Akademik Yılı Mezunları

1986-1987 Akademik Yılı Mezunları