Şehir ve Bölge Planlaması Ders Planı (%30 İngilizce)

Urban and Regional Planning Course Plan (%100 English)

1. Yarıyıl

SBP 101 ● Göç ve Kent

SBP 103E ● Role of Professions in Sustainability

SBP 105E ● Other Worlds: Society and Space in Science Fiction and Fantastic Literature

SBP 119 / 119E ● Şehir ve Bölge Planlamaya Giriş ve Etik / Introduction to Urban and Regional Planning and Ethics

2. Yarıyıl

SBP 120E ● Introduction to Computer Systems in Urban Studies

SBP 126 / 126E ● Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Planlama / Geographical Information Systems and Planning

3. Yarıyıl

SBP 205E ● Statistics

SBP 223 ● Arazi Kullanım Planlaması

SBP 223E ● Land Use Planning

SBP 245 ● Şehirsel Ulaşım

SBP 245E ● Urban Transportation

SBP 252 ● Konut ve Yöre Planlaması

SBP 252E ● Housing and Site Planning

4. Yarıyıl 

SBP 214 / 214E ● Coğrafya / Geography

SBP 222 ● Şehir Ekonomisi

SBP 222E ● Urban Economics

SBP 224 ● Şehir ve Çevre Jeolojisi

SBP 224E ● Urban and Environmental Geology

SBP 232 / 232E ● Şehir Tarihi / The City in History

SBP 234 ● Şehir Sosyolojisi

SBP 234E ● Urban Sociology

SBP 242 / 242E ● Planlama Kuramı ve Teknikleri / Planning Theory and Techniques

SBP 251 / 251E ● Şehir ve Çevre Mühendisliği / Urban and Environmental Engineering

5. Yarıyıl

SBP 323 / 323E ● Şehirsel Tasarım / Urban Design

SBP 327 / 327E ● Şehir Hukuku ve Şehir Yönetimi / Urban Law and Management

SBP 331 ● Sit Koruma

SBP 331E ● Site Conservation

SBP 349E ● Urban Economic Geography

6. Yarıyıl

SBP 316E ● Systems Approach and Planning Methods

SBP 326E ● Planning in New Towns

SBP 334E ● Natural Hazards and Urban Safety

SBP 337 ● Yerleşimlerde Açık Ortak Kullanım Alanları ve Değerlendirilmeleri

SBP 338 ● Planlamada Kantitatif Yöntemler

SBP 338E ● Quantitative Methods in Planning

SBP 348E ● Urban Ecology

SBP 354E ● Urban Geography and Inequalities

SBP 356E ● Remote Sensing

SBP 358E ● Real Estate Economics

SBP 366E ● Introduction to Environmental Problems

7. Yarıyıl

SBP 418 ● Planlamaya Katılım

SBP 418E ● Participation in Planning

SBP 423 / 423E ● Bölge Bilimi ve Planlama / Regional Science and Planning

SBP 424E ● Creative Cities

SBP 433E ● Healthy Cities

SBP 438 ● Metropoliten Gelişme Dinamikleri

SBP 439 ● Metropoliten Planlama

SBP 439E ● Metropolitan Planning

SBP 443 ● Taşınmaz Mal (Gayrimenkul) Değerlemesi

8. Yarıyıl

SBP 412E ● Disaster Mitigation in Urban Planning

SBP 435 ● Konut Sorunu ve Politikaları

SBP 436 / 436E ● Kentsel Çevre için Evrensel Tasarım / Universal Design for Urban Environment

SBP 448 ● Kentsel Kimlik ve İmge

SBP 450 ● Kentsel Dönüşüm Modelleri & Uygulamaları

SBP 453E ● Sustainable Planning and Development

SBP 457 ● Sosyal Politika ve Planlama

SBP 497E ● Rural Settlements and Problems