IMAJ 1.2

1773
Askeri Mühendishane’ye kadar uzanan İstanbul Teknik Üniversitesi

1789
Mühendishane-i Bahr-i Hümayun

1795
Mühendishane-i Berri-i Hümayun adları ile askeri mimar-mühendis eğitiminden

1884
Sivil mimar ve mühendislerin yetiştirildiği Hendese-i Mülkiye mektebine dönüşmüştür

1909
Mühendis Mekteb-i Ali’si adını almış ve eğitim programında inşaat ve mimarlık tek meslek olarak kabul edilmiştir..

1928
Yüksek Mühendis Mektebi adını alan okulda öğrenim yol, demiryolu, su işleri ve inşaat-mimarlık şubelerine ayrılarak sürdürülmüştür.

1931
Mimarlık Şubesi ilk mezunlarını vermiştir..

1936
Ortak öğrenim süresi üçyıldan iki yıla indirilmiş ve mimarlık uzmanlığı ayırımı özel sınavla yapılmaya başlanmıştır.

1939
Yüksek Mühendis Mektebi’nde Şehircilik Derslerini yürütmüş olan Alman Hoca Ord. Prof. Dr. Gustav Oelsner yeni kurulan Şehircilik Kürsüsü Ordinaryüs Profesörlüğüne atanmıştır.

1940
Altı yıllık mimarlık eğitimi programı uygulamaya konmuştur. Bu programda daha önce çeşitli dersler içinde değinilen şehircilik konularına ders ve uygulamalar içinde özel yer verilmiştir.
Yüksek Mühendis Mektebine asistan olarak giren Prof. Kemal Ahmet Aru, 1946 yılında kurulan Şehircilik Kürsüsü’nde Ord Prof. Dr. Gustav Oelsner ile birlikte bugünkü şehircilik öğreniminin temellerini atmıştır.

1941
1941 yılında çıkarılan 4121 sayılı kanunla Yüksek Mühendis Mektebi Maarif Vekaletine devredilmiştir.

1942
Kemal Ahmet Aru Doçent ünvanı almıştır.

1944
İstanbul Teknik Üniversitesi adını alan kurumda, altı yıllık öğrenim süresi beş yıla (on yarıyıla) indirilmiştir.
Yüksek Mühendis Mektebi içindeki Mimarlık Şubesi de İstanbul Teknik Üniversite bünyesindeki Mimarlık Fakültesi’ni oluşturmuştur.

1946
İstanbul Teknik Üniversitesi özerk hale getirilmiş, bu tarihten itibaren kürsü teşkilatı kurulmuştur. Mimarlık Fakültesi kürsü teşkilatı içinde yer alan Şehircilik Kürsüsü de mimarlık programı içinde ders ve uygulama grubu olarak özel ve önemli bir rol üstlenmiştir.
Gündüz Özdeş Şehircilik Kürsüsü kadrosuna asistan olarak katılmıştır..

1949
Hamburg’un imarı için Alman Hükümeti’nce tekrar Almanya’ya davet edilen Ord Prof. Dr. Gustav Oelsner yerine Şehircilik Kürsüsü Şefliği’ne Kemal Ahmet Aru getirilmiştir.

1950
Kemal Ahmet Aru Profesör ünvanı almıştır.

1951
Hande Suher Şehircilik Kürsüsü’ne asistan olarak atanmıştır.
Ahmet Keskin Şehircilik Kürsüsü’ne asistan olarak alınmıştır.

1953
İTÜ’ye bağlı bir yüksek okul olarak İTÜ Teknik Okulu kurulmuştur. Bu okulun bünyesi içinde yer alan Mimarlık Bölümü eğitim programı içinde de şehircilik dersleri İTÜ Şehircilik Kürsüsü’nün desteği ile sürdürülmüştür.

1959
Ayten Çetiner Şehircilik Kürsüsü’ne katılmıştır.

1960
Tekin Aydın Şehircilik Kürsüsü’ne katılmıştır.

1961
Saim Beygo Şehircilik Kürsüsü’ne katılmıştır.

1962
Gündüz Özdeş profesör unvanı almıştır.

1963
Orhan Göçer Şehircilik Kürsüsü’ne katılmıştır.

1966
Hande Suher profesör unvanı almıştır.

1967
Şehircilik Kürsüsü şehircilik bilim dalında uzman yetiştirmek, çeşitli toplantılarda bilgi birikimi sağlamak amacıyla Şehircilik Enstitüsü’nü kurmuştur. Gündüz Atalık akademik kadroya geçmiştir.

1969
İTÜ Teknik Okulu, İTÜ’ye bağlı paralel eğitimin yapıldığı İTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Mimarlık Bölümü’nde İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından da desteklenen bir Şehircilik Kürsüsü kurulmuştur.
Şehircilik dalında iki yıllık lisans sonrası öğretime başlanmıştır.
Olgun Erşenkal asistan olarak atanmıştır.
Yüksel Umuter akademik kadroya geçmiştir.
İsmet Kılınçaslan asistan olarak atanmıştır.
Birol Baransu asistan olarak atanmıştır.

1971
Cihangir Tutluoğlu asistan olarak atanmıştır.
Dr. İbrahim Şanlı asistan olarak atanmıştır.
Fulin Bölen asistan olarak atanmıştır.
Tuğrul Kırmızı asistan olarak atanmıştır.

1972
Dr. yücel Ünal akademik kadroya geçmiştir.
Tülay Kılınçaslan asistan olarak atanmıştır.
Ahmet Cengiz Yıldızcı Şehircilik Kürsüsü’nde göreve başlamıştır.

1973
Beş anabilim dalı içinde onüç kürsü kurulmuştur. Mimarlık Fakültesi içindeki beş anabilim dalından birini oluşturan Şehircilik Kürsüsü içinde de uzmanlık alanları ayrılmıştır. Tek Şehircilik Kürsüsü: Planlama Teori ve Metodu, Kürsüsü, Şehirsel Bölgeler ve Ulaşım Kürsüsü, Şehirsel Tasarım ve Yenileme Kürsüsü olarak üç kürsü haline getirilmiştir.

1974
Mimarlık Fakültesi’nde lisans eğitimi dört yıla (sekiz yarıyıla) ve yüksek lisans eğitimi iki yıla (dört yarıyıla) indirilmiştir. İTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Şehircilik Kürsüsüne Prof.Dr. Gündüz Atalık kürsü başkanı olarak atanmıştır. Dr. İsmet Okyay Dr. Asistan olarak katılmıştır.

1975
Dr. Vedia Dökmeci Dr.Asistan olarak atanmıştır.

1976
Lisans sonrası şehircilik eğitimi ilk mezunlarını vermiştir.
Dr. Cengiz Giritlioğlu Dr. Asistan olarak katılmıştır.

1977
Nuran Zeren asistan olarak atanmıştır.
Hale Çıracı, asistan olarak atanmıştır.
Aret Gülmez asistan olarak atanmıştır.

1980
Ayşe Sema Kubat asistan olarak atanmıştır..

1981
Handan Türkoğlu asistan olarak atanmıştır.
Ümit Yılmaz asistan olarak atanmıştır.

1982
Gülden Erkut asistan olarak atanmıştır..
Arzu Yılmaz asistan olarak atanmıştır..

1982
İTÜ Mühendislik- Mimarlık Fakültesi içinde yer alan Mimarlık Bölümü (Maçka Mimarlık Fakültesi) ile İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla’da İTÜ Mimarlık Fakültesi ile birleştirilmiş ve İTÜ içindeki şehircilik kadroları bütünleştirilmiştir.

1983
İTÜ Mimarlık Fakültesi içinde Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlaması olmak üzere 2 bölüm kurulmuştur. Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü içinde de Şehircilik ve Bölge Planlaması olarak iki ana bilim dalı oluşturulmuştur Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Başkanlığı’na Prof. Gündüz Özdeş, Şehircilik Anabilim Dalı Başkanlığı’na Prof Hande Suher, Bölge Planlaması Anabilim Dalı Başkanlığı’na Doç. Dr. Orhan Göçer getirilmiştir.

1983-84
ÖĞRETİM YILINDA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİMİNE BAŞLAMIŞTIR.
Yüksek lisans eğitimi, Mimarlık ve Şehircilik Anabilim Dalı başlığı altında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlanmıştır.

1984
Mesture Aysan asistan olarak atanmıştır.
Perver Korça asistan olarak atanmıştır.
Seniha Çelikhan asistan olarak atanmıştır.
Bennur Köksüz asistan olarak atanmıştır.

1985
Yüksek lisans eğitimi, Mimarlık ve Şehircilik Anabilim Dalı başlığı altında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlanmıştır.
Lale Berköz asistan olarak atanmıştır.

1987
İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ, ŞEHİR PLANCISI ÜNVANI İLE İLK MEZUNLARINI VERMİŞTİR.
Mehmet Ocakçı asistan olarak atanmıştır.
Nilgün Ergun asistan olarak atanmıştır.

1988
Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı içinde; Şehir Planlama, Şehirsel Tasarım, Bölge Planlama, Peyzaj Planlama olmak üzere dört uzmanlık programı olarak geliştirilmiştir.
Funda Yirmibeşoğlu asistan olarak atanmıştır.
Hakan Unutmaz asistan olarak atanmıştır.
Reyhan Genli Yiğiter asistan olarak atanmıştır.

1990
Ferhan Gezici asistan olarak atanmıştır.
Engin Eyüboğlu asistan olarak atanmıştır.

1991
Tüzin Baycan Levent asistan olarak atanmıştır.
Azime Tezer asistan olarak atanmıştır.
Mehmet Ali Yüzer asistan olarak atanmıştır.

1992
Prof. Gündüz Özdeş emekli olmuştur.
Prof. Dr.Ahmet Keskin emekli olmuştur.
Özhan Ertekin asistan olarak atanmıştır.
Özlem Özçevik asistan olarak atanmıştır.
Hatice Karabay Ayataç asistan olarak atanmıştır.

1993
Cem Beygo asistan olarak atanmıştır.

1995
Elif Alkay asistan olarak atanmıştır.

1996
Prof. Hande Suher fiili hizmet sürelerini tamamlayarak emekli olmuşlardır.

1997
İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü de lisans programını yeniden düzenleyerek 1997-1998 öğretim yılından itibaren %30 İngilizce ağırlıklı yeni bir program yürürlüğe koymuştur.

1998
Prof. Dr Ayten Çetiner emekli olmuştur.
Prof. Dr. Gündüz Atalık emekli olmuştur.
Seda Kundak asistan olarak atanmıştır.
Ş.Şence Türk asistan olarak atanmıştır.

1999
Ebru Kerimoğlu asistan olarak atanmıştır.
Gülden Demet Oruç asistan olarak atanmıştır.

2000
T.Kerem Koramaz asistan olarak atanmıştır.

2001
İngilizce destekli yeni program ilk mezunlarını vermiştir.
Berna Keskin asistan olarak atanmıştır.
Zeynep Günay asistan olarak atanmıştır.
Mete Başar Baypınar asistan olarak atanmıştır.

2002
Fatih Terzi asistan olarak atanmıştır.
Ceren Özgen asistan olarak atanmıştır.

2003
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Akreditasyon çalışmalarına başlamıştır.

2005
H.Serdar Kaya Asistan olarak atanmıştır.
Aliye Ahu Gülümser Asistan olarak atanmıştır.
Burçin Yazgı Asistan olarak atanmıştır.
Dilcu Gönül Asistan olarak atanmıştır.
İmge Akçakaya Asistan olarak atanmıştır.

2006
Eda Beyazıt Asistan olarak atanmıştır.

2007
İrem Ayrancı Asistan olarak atanmıştır.
35. Madde İle Bölümümüze görev yapmak üzere Araştırma Görevlileri Esra Demircioğl, Ayşe Nur Albayrakve Yasemin Çakırer atanmıştır.

2009
Eren Kürkçüoğlu Asistan olarak atanmıştır.

2010
Gökçer Okumuş Asistan olarak atanmıştır.
Sinem Metin Asistan olarak atanmıştır.
Ervin Sezgin Asistan olarak atanmıştır.

2012
F. Belgin Gümrü Asistan olarak atanmıştır.
İpek Şen Asistan olarak atanmıştır.
Meriç Demir Asistan olarak atanmıştır.
Ceyda Sungur Asistan olarak atanmıştır.

2015
Aslı Ulubaş Asistan olarak atanmıştır.