ŞBP Bölümü için geçerli Öğrenim Sözleşmesi taslağını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

(ŞBP Bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır)

itu-learning-agreement-templates

(Çıktı alırken sayfayı %71 oranında ayarlayınız)

 

Öğrenim Sözleşmesi (Learning Agreement) hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler:

Kurum Erasmus Kodları: Gideceğiniz kurumun kodunu ilgili web sitesindeki Excel dosyasından bakabilirsiniz:

İTÜ’de saydıracağınız seçmeli ve zorunlu tüm derslerin kodları ve adlarını yazmanız,

İTÜ’de saydıracağınız dersler için itü kredisi toplamını, karşı okuldan alacağınız dersler için ECTS toplamlarını yazmanız,

Her dönem için 30 ECTS olacak şekilde derslerinizi ve denkliklerini seçmeniz gerekmektedir.

Tarihi çevre koruma ve restorasyon, şehircilik ve imar hukuku gibi derslerin Türkiye’ye özgü içeriği nedeniyle öğrenim sözleşmesine eklenmemesi gerekmektedir.

Bitirme Projesi, Proje 5 ve Proje 6 derslerinin Türkiye’ye özgü içeriği nedeni ile Bölüm Kurulunda alınan karar gereği eşdeğerlerinin sayılmayacağı unutulmamalıdır.

Zorunlu derslerin içeriğinin karşı kurumda onlara eşdeğer alınacak derslerin içeriği ile bire bir örtüşmesi gerekmektedir.

Bölüm tarafından tanımlanan Elective MT grubunda bulunan derslerin karşı kurumdan alınacak derslerle örtüşmesi veya bu dalın çalışma alanına uygun olması gerekmektedir.

Eşdeğer olmayan dersler ITB/SNT dersinden sayılabilir.

ITU derslerinin ECTS toplamının içinde kalacak şekilde 1 ders yerine 2 ders saydırılabilir. Ancak zorunlu projeler bu kapsamda değildir.

Hangi programa kayıtlı olursanız olun seçtiğiniz dersleri ingilizce kod ve adları ile yazmanız gerekmektedir.

Yabancı dil dersleri öğrenim sözleşmesinde yer alabilir.

Yüksek lisans: Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İngilizce ders kapsamında değerlendirilir.

Yüksek lisans: Tez çalışması 30 ECTS’dir.

Ancak son yıllarda karşı kurumlar sadece tez çalışmasına yazılmayı uygun görmemekte; teorik derse yazılmayı zorunlu kılmaktadır (Frankfurt am Mein, KTH, Barcelona, Cornivus gibi). Gitmek istediğiniz üniversitenin bu konudaki politikasını lütfen gitmeden önce öğreniniz.

Öğrenim sözleşmesinde değişiklik yapmak için izlenmesi gereken prosedür:

İlgili prosedür için lütfen Erasmus Ofisi websitesine bknz.

Ders çakışması, dersin açılmaması, iptal olması veya yeni ders alınması durumunda öğrenim sözleşmesinde (LA) değişiklik yapılmalıdır. Form için bknz.

Ulusal Ajans kuralı gereği, değişiklik karşı kuruma varış tarihinden itibaren 1 AY içinde yapılmalıdır. 1 aydan sonra yapılan öğrenim sözleşmesi değişiklikleri kesinlikle imzalanmaz.

Değişiklik sayfası doldururken imzaların arka sayfaya geçmemesine dikkat edin,

Önce bırakılan, sonra alınan dersleri karşı kurum ve İTÜ kredileri ile birlikte yazın.

Değişiklik sayfası doldurulduktan sonra, imza sırası:

  • İmza 1: LA’nıza isim ve tarihi yazarak, belgeyi ilk siz imzalayacaksınız.
  • İmza 2: Karşı kurumdaki Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü ve Erasmus Kurum Koordinatörünün imza ve mühürlü onaylarını alarak, tarih atılmasına dikkat etmelisiniz.
  • Karşı kurumun bölüm koordinatörü ve kurum koordinatörü tarafından onaylanan değişiklik yapılmış LA’ı scan ederek e-posta ile İTÜ’deki Erasmus Bölüm Koordinatörüne göndermeli ve ulaştığından emin olmalısınız.
  • İmza 3: İTÜ’deki Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü tarafından onaylanan değişiklik yapılmış LA, kaybolmaması için güvenilen biri (arkadaş, aile bireyi gibi) tarafından teslim alınmalı ve Fakülte/Enstitü Değişim Komisyonu ve Fakülte Dekanlığı/Enstitü Müdürlüğü onayına sunulmalıdır.
  • İmza 4: Fakülte/Enstitü Değişim Komisyonu ve Fakülte Dekanlığı/Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanmış değişiklik yapılmış LA, Doç. Dr. Elif Pehlivanoğlu Mantaş’ın imzası için Erasmus Ofisi’ne elden teslim edilmelidir.

Doç. Dr. Pehlivanoğlu Mantaş’ın imzası alındıktan sonra tüm onay süreci tamamlanmış olan değişiklik öğrenim sözleşmesi, öğrencinin döndükten sonra teslim alabilmesi için Erasmus Ofisi’nde saklanır.

Öğrenci tüm süreci takip etmek, onayları almak ve belgenin kaybolmaması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.